CE-MARK

1_maszyna Maszyny
Dyrektywa 2006/42/WE (MD)
2_urzadzenia_elektryczne
Niskonapięciowe wyroby elektryczne
Dyrektywa 2014/35/UE (LVD)
3_electric_magn
Kompatybilność elektromagnetyczna
Dyrektywa 2014/30/UE (EMC)
  Czytaj więcej   Czytaj więcej   Czytaj więcej
4_chemicals
Substancje niebezpieczne
Dyrektywa 2011/65/EU (RoHS 2)
5_wyroby_budowlane
Wyroby budowlane
Dyrektywa 89/106/EWG (CPD)
3_ochrona_indywidualna
Środki ochrony indywidualnej
Dyrektywa 89/686/EWG (PPE)
  Czytaj więcej   Czytaj więcej   Czytaj więcej
7_zabawki
Zabawki
Dyrektywa 2009/48/WE (TOYS)
telekomunikacja
Urządzenia radiowe
Dyrektywa 2014/53/UE (RED)
10_urzadzenia_cisnieniowe
Urządzenia ciśnieniowe
Dyrektywa 2014/68/UE (PED)
  Czytaj więcej   Czytaj więcej   Czytaj więcej
przyrzady_pomiarowe
Przyrządy pomiarowe
Dyrektywa 2014/32/UE (MID)

paliwa

Urządzenia spalające paliwa gazowe
Dyrektywa 2009/142/WE (GAD)

boat
Rekreacyjne jednostki pływające
Dyrektywa 2013/53/UE (RCD)
  Czytaj więcej   Czytaj więcej   Czytaj więcej
14_zbiorniki Proste zbiorniki ciśnieniowe
Dyrektywa 2014/29/UE (SPV)
kolej_linowa Urządzenia kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób
Dyrektywa 2000/9/WE (PCT)
1_explo Wyroby pirotechniczne
Dyrektywa 2013/29/UE
  Czytaj więcej   Czytaj więcej   Czytaj więcej
materialy_wybuchowe Wprowadzanie do obrotu i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
Dyrektywa 2014/28/UE (EXPLOSIVE)
ochrona_ogie Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
Dyrektywa 2014/34/UE (ATEX)
dzwigi Dźwigi
Dyrektywa 2014/33/UE (LIFTS)
  Czytaj więcej   Czytaj więcej   Czytaj więcej
medyczne_1 Wyroby medyczne
Dyrektywa 93/42/EWG (MDD)
medyczne_3 Wyroby medyczne używane do diagnozy in vitro
Dyrektywa 98/79/WE (IVDD)

medyczne_2

Wyroby medyczne aktywnego osadzenia
Dyrektywa 90/385/EWG (AIMD)
  Czytaj więcej   Czytaj więcej   Czytaj więcej
sluchawki Emisja hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń
Dyrektywa 2000/14/WE (NEE)

ekoprojekt

Ekoprojekt
Dyrektywa 2009/125/WE

  Czytaj więcej   Czytaj więcej
Categories: Oznaczenie CE.