Po wykonaniu wszystkich poprzednich kroków producent lub jego upoważniony przedstawiciel nanosi na wyrób oznakowanie CE. Żaden inny podmiot nie może tego zrobić. Znak CE nie może być mniejszy niż 5 mm i musi być widoczny, czytelny i trwale przymocowany do wyrobu.

ce_logo

You cannot copy content of this page