TEMATY SZKOLEŃ:

1) Wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, rozporządzenia 2023/1230 oraz 2009/104/WE. Znak CE dla maszyn i urządzeń – procedury oceny zgodności, modernizacja maszyn, dokumentacja maszyn, deklaracja zgodności, ocena ryzyka, instrukcja obsługi.  

2) Rozporządzenie 2023/1230 w miejsce dyrektywy 2006/42/WE: Różnice, okresy przejściowe, wymagania, dokumentacja i procedury.  

PROGRAM SZKOLENIA

Czas trwania: 9:00 – 15.30

 • Europejska koncepcja zapewnienia bezpieczeństwa
 • Maszyna – wyjaśnienie definicji
 • Wymagania zasadnicze z dyrektywą maszynową 2006/42/WE (nowego rozporządzenia 2023/1230) – różnice w aktach prawnych
 • Normy zharmonizowane z dyrektywą maszynową 2006/42/WE (nowego rozporządzenia 2023/1230) – wymagania szczegółowe, dobór norm, zasady wyszukiwania
 • Rodzaje deklaracji
 • Tabliczka znamionowa – Oznaczenie CE
 • Kategorie maszyn, które przy ocenie zgodności wymagają Jednostki Notyfikowanej
 • Dokumentacja techniczna maszyny, przykłady dokumentów
 • Omówienie instrukcji obsługi
 • Modernizacja maszyny
 • Maszyny zespolone
 • Maszyny nieukończone
 • Wymagania dla podmiotów gospodarczych – producent, upoważniony przedstawiciel, importer, dystrybutor
 • Omówienie normy PN-EN ISO 12100 – ocena ryzyka maszyny
 • Dobór procedury oceny zgodności
 • Rola jednostek badawczych

W przypadku mniejszych grup istnieje możliwość dostosowania programu do potrzeb uczestników.

DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE?

 • producentów i importerów maszyn
 • użytkowników maszyn
 • monterów
 • konstruktorów i projektantów
 • służb utrzymania ruchu
 • inspektorów bhp i specjalistów ds. bezpieczeństwa
 • osób odpowiedzialnych za przebudowę maszyn
 • inżynierów produkcji
 • inspektorów pracy
 • służb celnych

JAKIE UMIEJĘTNOŚCI NABĘDZIESZ?

 • szybkiego doboru aktów prawnych – dyrektyw, rozporządzeń, ustaw, norm
 • przeprowadzenie oceny ryzyka zgodnie z normą PN-EN ISO 12100
 • skompletowanie dokumentacji technicznej
 • samodzielnego nadania znaku CE i wystawienie deklaracji zgodności WE

CERTYFIKATY

Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

METODOLOGIA

Przed szkoleniem indywidualne ankiety na temat:

 • interesujących uczestnika zagadnień i problemów

W trakcie szkolenia:

 • wykłady
 • dyskusje na forum i w grupach
 • ćwiczenia

Po szkoleniu:

 • W razie pytań i wątpliwości kontakt z prowadzącym przez 90 dni
 • E-mail z materiałami szkoleniowymi

W trakcie szkolenia stawiamy przede wszystkim na rozwiązywanie bieżących problemów uczestników w oparciu o praktyczne i rzeczowe doświadczenie prowadzącego.

TERMIN, CENA I REZERWACJA

Data szkolenia Lokalizacja Koszty (złotych netto + 23% VAT) Wolne miejsca
13.09.2023 ul. Zbożowa 2c/14
30-002 Kraków
1200 TAK
06.11.2023 ul. Zbożowa 2c/14
30-002 Kraków
1200 TAK
15.01.2024 ul. Zbożowa 2c/14
30-002 Kraków
1200 TAK

*Szkolenie realizowane jest już od 1 osoby ** Jeżeli podany termin Państwu nie odpowiada, zapraszamy, do kontaktu mailowego w celu ustalenia konkretnej daty

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE

CERTYFIKAT SZKOLENIOWY MATERIAŁY SZKOLENIOWE OBIAD, KAWA, HERBATA,
SOKI, CIASTKA
KONTAKT Z TRENEREM
90 DNI PO SZKOLENIU

REZERWACJA ODBYWA SIĘ W OPARCIU O PRZESŁANY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA ADRES BIURO@CEMARK.PL

Formularz do pobrania „Formularz zgłoszeniowy”. DOCX lub PDF.

  

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu CEMARK, której właścicielem jest:

CEMARK Maciej Kulig
ul. Reja 5, 39-200 Dębica
NIP 8722270196, REGON 380803925

jest wypełnienie, podpisanie i wysłanie skanu formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@cemark.pl

Płatność za udział w szkoleniu należy uregulować na konto nr 22 1140 2004 0000 3402 7784 1624
najpóźniej 5 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT otrzymanej w dniu szkolenia.

Tytuł płatności:

Data szkolenia i nazwa firmy

Potwierdzenie szkolenia zwiera ostateczne informacje o miejscu i godzinie szkolenia. CEMARK zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn nieleżących po stronie Firmy.

RABATY

Zgłoszenie uczestnika na szkolenie do 30 dni przed terminem jego realizacji uprawnia do rabatu w wysokości 10%.

Przy zgłoszeniu 2 osób na szkolenie udzielamy 10% rabatu, przy zgłoszeniu 3 lub więcej osób udzielamy 15% rabatu.

Warunki i zasady rezygnacji

Rezygnacja z udziału w szkoleniu musi nastąpić najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. Powyższa oferta jest ofertą handlową w rozumieniu kodeksu cywilnego. Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

Podane ceny szkoleń są cenami netto. Należy do nich doliczyć 23% VAT.

INFORMACJE DODATKOWE

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkoleń zamkniętych oraz online dopasowanych do potrzeb Twojego zespołu. Zapraszamy do kontaktu.

You cannot copy content of this page