Od początku istnienia linii produkcyjnych dąży się do usprawnienia odbywających się na nich procesów. Z biegiem lat pojawiły się nowe technologie – a co za tym idzie – również możliwości. Współczesna cyfryzacja i rozwój automatyki pozwala zastąpić człowieka na wielu płaszczyznach. To sprawia, że poprawia się precyzja, zwiększa wydajność, a dotychczasowe błędy są eliminowane.

Firma CEMARK stanowi idealne wsparcie tego typu procesów. Przeprowadzimy audyt bezpieczeństwa wprowadzanych maszyn, pomożemy w dostosowaniu ich do minimalnych wymagań lub zasadniczych i zweryfikujemy zgodność wyrobów z wszelkimi przepisami.

Czym właściwie jest automatyzacja? Jakie daje korzyści oraz gdzie się sprawdzi? Zostań z nami, a dowiesz się wszystkiego.

Co to jest automatyzacja procesu produkcyjnego?

Automatyzacją linii produkcyjnych nazywamy wszelkie czynności, których celem jest wdrożenie czynności poprawiających działanie maszyn i urządzeń w danym przedsiębiorstwie. Czynności dotychczas wykonywane przez człowieka, zastępowane są urządzeniami z grupy automatyki przemysłowej. Przykładami takich elementów są: sterowniki, roboty, regulatory, czujniki. Głównym założeniem automatyzowania procesów jest poprawienie wydajności, poprzez skrócenie czasu potrzebnego na wykonanie danej operacji (w porównaniu do człowieka).

Automatyzacja procesu produkcyjnego – normy i dyrektywy

Automatyzacja produkcji jest procesem, który niekoniecznie musi wiązać się z koniecznością zakupu nowych maszyn. W wielu przypadkach wystarczy ich modernizacja. Unowocześnienie parku maszynowego musi odbyć się zgodnie z przepisami i normami, takimi jak Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn i/lub Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dla maszyn. Należy również uwzględnić normy EN ISO 12100, EN ISO 13849-1, EN 60204-1 lub EN ISO 13857, EN ISO 13855 i wiele innych.

Nasze działania obejmują m.in.:

 • dostosowanie maszyn do minimalnych lub zasadniczych wymagań;
 • audyt bezpieczeństwa maszyn;
 • przeprowadzenie oceny ryzyka;
 • stworzenie dokumentacji technicznej;
 • pomoc w nadaniu oznaczenia CE;
 • nadanie oznaczenia CE.

To, które z tych działań będą niezbędne w przypadku Twojego przedsiębiorstwa, zależy od tego, czy automatyzacja produkcji wiąże się z zakupem nowych maszyn (te na ogół mają już oznaczenia CE czy stworzoną dokumentację techniczną) czy polega na modernizacji znajdujących się w zakładzie maszyn (znaczenie ma również skala tej modernizacji).

Cemark oferuje pełne wsparcie dotyczące całego procesu.

Automatyzacja linii produkcyjnych – korzyści

Wdrożenie automatyzacji procesu produkcyjnego pozwala uzyskać rezultaty, jakich nie da się osiągnąć w inny sposób. Zalet tego rozwiązania jest wiele, a najważniejsze z nich to:

 • Możliwość prowadzenia produkcji bez przestojów, niezależnie od pory dnia.
 • Zmniejszenie ilości wykorzystywanych zasobów oraz redukcja odpadów.
 • Zwiększenie możliwości produkcyjnych – realizacja zadań według zaprogramowanych schematów pozwala na przyspieszenie procesu w takim stopniu, w jakim nie byłoby to możliwe z udziałem człowieka.
 • Zwiększenie precyzji i powtarzalności – każdy detal ma dokładnie taką samą – wysoką jakość.
 • Wyeliminowanie błędów – brak udziału człowieka oznacza wyeliminowanie typowo ludzkich mankamentów, takich jak brak dokładności lub umiejętności oraz zmęczenie.
 • Ochrona zdrowia pracowników – automatyzacja procesów produkcyjnych ogranicza lub eliminuje konieczność wykonywania czynności przez człowieka w szczególnie trudnych warunkach (np. duże zapylenie, kontakt z niebezpiecznymi substancjami, duży hałas itp.).
 • Wzrost komfortu pracy – pracownicy wcześniej wykonujący uciążliwe prace, przenoszeni są na stanowiska, związane z nadzorem maszyn.
 • Optymalizacja kosztów – składa się na to kilka czynników. Na większe zyski przekłada się bowiem większa wydajność, lepsza jakość (a więc zadowolenie Klientów), redukcja personelu oraz brak przestojów.
 • Możliwość monitorowania procesu produkcyjnego – to z kolei daje duże pole do popisu w zakresie doskonalenia procesów i dalszego zwiększania efektywności.

Automatyzacja produkcji – przykłady

Obszerne zagadnienie, jakim niewątpliwie jest automatyzacja procesu produkcji, sprawdza się w wielu dziedzinach przemysłu. Poszczególne komponenty i moduły mogą być używane samodzielnie lub tworzyć zaawansowany, spójny system. Znaczenie automatyzacji jest szczególnie widoczne w miejscach, w których wymagana jest szybkość produkcji, precyzja czynności i powtarzalność wyrobów.

Poniżej przedstawiamy przykłady obszarów, wraz z urządzeniami mogącymi przynieść korzyść przedsiębiorcom.

 • Transport – w tej dziedzinie automatyka oferuje bardzo wiele rozwiązań. Można wymienić tu choćby przenośniki taśmowe (pozwalające na wygodny transport z punktu A do punktu B bez udziału człowieka), urządzenia zmiany kierunku (umożliwiające przerzucenie wyrobu na inną linię transportową) oraz wózki (automatyczne roboty sortujące).
 • Montaż – przydatne są tu szczególnie manipulatory (tzw. roboty), których zaawansowana automatyka umożliwia zarówno przekładanie towaru, sortowanie, pakowanie, jak wykonywanie precyzyjnych czynności montażowych ze 100% powtarzalnością. Ruchome ramię jest jednym z podstawowych urządzeń, wykorzystywanych w automatyce przemysłowej.
 • Pakowanie – na finalnym etapie procesu wyrób trzeba przygotować do wysyłki. Inteligentne urządzenia odpowiadają za pakowanie detali, paletowanie i zabezpieczenie do transportu (m.in. owijanie folią stretch).

Automatyzacja produkcji

Automatyzacja procesów produkcyjnych – jak to działa?

Działania związane z automatyzacją procesów można podzielić na cztery zasadnicze etapy:

 1. Pomysł – czynności te obejmują wstępną analizę wymagań i możliwości, a także przedstawienie oferty.
 2. Projekt – kolejny etap to ocena propozycji usprawnień na obiekcie, wykonanie projektu oraz ustalenie harmonogramu prac.
 3. Wdrożenie – wdrożenie systemu automatyzacji produkcji to niezbędne prace przygotowawcze, instalacja urządzeń i ich uruchomienie. Przed przekazaniem gotowego systemu Klientowi, wszystkie układy są kalibrowane.
 4. Utrzymanie – standardem jest gwarancja na wykonane prace. Firma wykonująca usługę zapewnia również serwis.

Automatyzacja procesów produkcji – co jeszcze można zrobić?

Przedsiębiorcy muszą mierzyć się z wieloma wyzwaniami, wśród których najpoważniejszymi są wzrastające koszty prowadzenia działalności oraz problemy kadrowe. Automatyzacja procesu produkcji to prosty sposób na optymalizację kosztów i zwiększenie możliwości firmy. To jednak nie wszystko. Kolejnym krokiem ku większej konkurencyjności może być robotyzacja produkcji. Jest to jakby kolejny, naturalny etap procesu automatyzacyjnego w przedsiębiorstwie.

Automatyzacja produkcji – współpracujemy ze spółką Technoma.

Kategorie: Artykuły specjalistyczne.