Jak wystawić deklarację zgodności?

Deklarację zgodności wystawia producent lub jego upoważniony przedstawiciel.

Leave a Reply