Aktywny wyrób medyczny – każdy wyrób medyczny, który jest przeznaczony do funkcjonowania przy wykorzystaniu energii elektrycznej lub innej niż wytworzonej siłą grawitacji oraz energią ludzkiego organizmu.