Autoryzacja – należy przez to rozumieć potwierdzenie przez ministra albo kierownika urzędu centralnego właściwych ze względu na przedmiot oceny zgodności, że jednostka oceniająca zgodność spełnia określone warunki i zakwalifikowanie tej jednostki do procesu notyfikacji;

You cannot copy content of this page