Deklaracja zgodności i oznaczenie jest CE fizycznie nie jest tym samym. Deklaracja zgodności jest dokumentem wystawianym przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, który stanowi wiążące prawnie oświadczenie, że wyrób wprowadzany do obrotu lub użytku spełnia wymaganiami odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej. Oznaczenie CE także jest oświadczeniem, że wyrób spełnia wymagania dyrektyw Nowego Podejścia UE, jednak jest on umieszczany w formie znaku:

ce_logo

Wyroby posiadające deklarację zgodności na zgodność z dyrektywami Nowego Podejścia muszą mieć oznaczenie CE.

You cannot copy content of this page