Samego oznaczenia CE nie trzeba odnawiać, ale dokumentacja techniczna stworzona dla wyrobu musi być aktualizowana. Aktualizacja będzie dokonywana w przypadku zmian w prawie dotyczących naszego wyrobu oraz wtedy, kiedy będziemy ingerować w wyrób poprzez zmienianie jego właściwości/zastosowania.