Tak. Na wyroby wprowadzane do użytku oznaczenie CE jest obowiązkowe i należy przeprowadzić cały proces oceny zgodności i wystawić deklarację zgodności.

You cannot copy content of this page