Znak CE nie jest powiązany z jakością. Oznacza on tylko, że wyrób spełnia wymagania dyrektyw Nowego Podejścia.