Oznaczenie CE jest deklaracją producenta, że jego wyrób spełnia wszystkie mające zastosowanie wymagania dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia”.