Oznakowanie CE musi być umieszczone na produkcie bądź na jego tabliczce znamionowej. Znak CE także można dodatkowo umieszczać na opakowaniach lub dokumentach dołączanych razem z wyrobem.
Należy pamiętać, że oznaczenie musi być czytelne, w widocznym miejscu i nieusuwalne.
W niektórych przypadkach, np. gdy wyrób jest zbyt mały, znak CE można umieścić na opakowaniu i na dokumentach dołączonych do wyrobu.