Wzór oznaczania CE znajduje się m.in. w Decyzji Rady 93/465/WE z dnia 22 lipca 1993 r. dotycząca modułów stosowanych w różnych fazach procedur oceny zgodności oraz zasad umieszczania i używania oznakowania zgodności CE, które mają być stosowane w dyrektywach harmonizacji technicznej. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:31993D0465. Umieszczając znak CE należy pamiętać, że jeżeli zostanie zmniejszony lub zwiększony, muszą zostać zachowane proporcje podane i znak nie może być mniejszy niż 5 mm.

You cannot copy content of this page