Norma zharmonizowana – norma europejska, opracowana i zatwierdzona przez europejskie organizacje normalizacyjne, na podstawie mandatu udzielonego przez Komisję Europejską, których numery i tytuły ogłaszane są w Dzienniku Urzędowym UE.

You cannot copy content of this page