Ocena zgodności – jest to proces wykazujący, czy zostały spełnione mające zastosowania wymagania odnoszące się do produktu, procesu, usługi, systemu, osoby lub jednostki;;

You cannot copy content of this page