Oznakowanie CE – znak umieszczony przez producenta, który oświadcza że jego wyrób spełnia wszystkie wymagania dyrektyw nowego podejścia;

You cannot copy content of this page