Przestrzenie zagrożone wybuchem – powietrze, które w zależności od warunków lokalnych i ruchowych, może stać się wybuchowe;