Przestrzenie zagrożone wybuchem – powietrze, które w zależności od warunków lokalnych i ruchowych, może stać się wybuchowe;

You cannot copy content of this page