Rekreacyjna jednostka pływająca (Jacht) – jednostka pływająca każdego typu, przeznaczona do celów sportowych i rekreacyjnych, o długości kadłuba od 2,5m do 24m.