Specyfikacja techniczna – oznacza dokument określający wymagania techniczne do spełnienia przez produkt, proces lub usługę;