Środki Ochrony Indywidualnej (ŚOI) – oznacza każde urządzenie lub przyrząd przewidziany do noszenia bądź trzymania przez osobę w celu ochrony przed jednym lub wieloma zagrożeniami zdrowia lub bezpieczeństwa;

You cannot copy content of this page