Unijne prawodawstwa harmonizacyjne – oznacza każdy akt prawny Wspólnoty harmonizujący warunki wprowadzania produktów do obrotu’