Urządzenia ciśnieniowe – są to zbiorniki, przewody rurowe, osprzęt zabezpieczający oraz osprzęt ciśnieniowy. W stosownych przypadkach urządzenia ciśnieniowe obejmują elementy umocowane do części poddanych działaniu ciśnienia takich jak: Kołnierze. Dysze. Złączki. Podpory. Uchwyty do podnoszenia itp.;