Wprowadzanie do obrotu – oznacza udostępnienie produktu na rynku wspólnotowym po raz pierwszy;