Wielu przedsiębiorców coraz częściej sięga po towary spoza Unii Europejskiej. Import takich towarów często wiąże się ze spełnieniem dodatkowych wymagań prawnych. Większość sprowadzanych przez nas  wyrobów podlega pod Dyrektywy Nowego Podejścia, a co za tym idzie, muszą posiadać znak CE. Poniżej przedstawimy obowiązki importera i odpowiemy na często zadawane pytania, tj. kto wystawia deklarację zgodności oraz wyjaśnimy różnicę pomiędzy certyfikatem a deklaracją zgodności.

Oznaczenie CE import

Najpierw musimy przedstawić definicję słowa „Import”. Często importowanie jest mylony z dystrybucją. Import towarów to nic innego jak przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej.  Importerem jest osoba, która ma siedzibę na terytorium  UE i wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku wyroby pochodzące spoza UE, natomiast dystrybutorem  jest firma/osoba, która dostarcza bądź udostępnia wyrób już po jego wprowadzeniu do obrotu.

JAKIE OBOWIĄZKI MA IMPORTER?

Za zgodność produktów z wymogami oznaczenia CE odpowiada producent, jednak importer wyrobów według Dyrektyw Nowego Podejścia też ma swoje obowiązki. Jego obowiązkiem jest zagwarantowanie, że wyrób spełnia wszystkie wymagania i został oznaczony znakiem CE. Importer jest odpowiedzialny za wyrób wtedy, kiedy producent spoza UE nie posiada na jej terenie swojego upoważnionego przedstawiciela. Importer kontaktując się z producentem, musi go dopytać czy przeszedł przez cały proces oceny zgodności wyrobu i będzie w stanie to udokumentować w razie kontroli.

W przypadku, kiedy producent nie ma przedstawiciela na terenie UE, importer powinien domagać się od producenta dowodów na to, że wyrób jest bezpieczny, czyli deklarację zgodności i dokumentację techniczną. Importer musi przechowywać kopię dokumentacji wyrobu przez okres 10 lat od daty wyprodukowania ostatniego wyrobu,. Kiedy dana dyrektywa wymaga dołączenia do wyrobu deklaracji zgodności, importer musi ją przetłumaczyć na język polski. Należy pamiętać, że deklarację zgodności może wystawić tylko producent wyrobu lub jego upoważniony przedstawiciel.

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CZY DEKLARACJA ZGODNOŚCI?

Często zagraniczni producenci na życzenie importera przekazują certyfikat zgodności wyrobu. Jednak certyfikat zgodności, a deklaracją zgodności nie jest tym samym. Certyfikat jest wystawiany przez jednostki zewnętrze i potwierdzają one zgodność wyrobu z odpowiednimi wymaganiami, np. certyfikat potwierdzający, że wyrób jest bezpiecznych elektrycznie i spełnia normę EN 60204-1. Ale to producent nadając znak CE bierze odpowiedzialność za cały wyrób i to on musi wystawić deklarację zgodności.

 

 

Tagi: , , , , , ,
Kategorie: Artykuły specjalistyczne.