Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE jest jedną z najbardziej restrykcyjnych dyrektyw. Posiada ona wiele szczegółowych wymagań dotyczących maszyn. Jednym z takich wymagań jest dostarczenie przez producenta oryginalnej instrukcji obsługi wraz z każdym egzemplarzem maszyny. Każda instrukcja obsługi powinna mieć m.in. informacje na temat konserwacji, montażu, transportu oraz hałasu.

W JAKIM JĘZYKU POWINNA BYĆ INSTRUKCJA?

Jednym z wymagań dyrektywy jest, że instrukcja obsługi musi być sporządzona w języku, w którym jest używana. Jeżeli taka instrukcja nie istnieje w wymaganym języku, to producent lub jego upoważniony przedstawiciel powinien dostarczyć tłumaczenie takiej instrukcji z podpisem: „Tłumaczenie instrukcji oryginalnej”. Należy zaznaczyć, że wszystkie informacje bezpieczeństwa występujące na maszynie muszą być w języku zrozumiałym dla operatorów.

JAKA POWINNA BYĆ FORMA INSTRUKCJI?

Często zadawane są pytania odnośnie formy instrukcji – czy instrukcja musi być w formie papierowej, czy elektronicznej? Dyrektywa MD nie mówi o formie, w jakiej producent ma przekazać instrukcję użytkownikowi. Tak więc każda forma przekazania instrukcji obsługi jest prawidłowa, jednak przyjęło się, że producent przekazuje ją w formie papierowej. W przypadku dodawania nowych informacji do instrukcji, producent musi poinformować o tym użytkownika, wtedy może to odbyć się drogą elektroniczną.

GDZIE SZUKAĆ WYMAGAŃ DO INSTRUKCJI?

Instrukcja obsługi musi posiadać co najmniej te informacje, które wymaga dyrektywa maszynowa. Wymagań odnośnie punktów instrukcji zawarte są w załączniku I do dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Informacje muszą być w pełni zrozumiałe dla użytkownika. Nie może być tak, że osoba czytająca instrukcje np. montażu maszyny może narazić się na niebezpieczeństwo, ponieważ nie zrozumiała instrukcji montażu maszyny. Dobrze jest w takim wypadku dodawać rysunki, schematy i zdjęcia w celu łatwiejszego zobrazowania wykonywanej czynności.

Napisanie instrukcji obsługi jest bardzo ważnym elementem procesu oceny zgodności, który kończy się nadaniem znaku CE. Producent musi zawrzeć w niej wszelkie informacje bezpieczeństwa. Jeżeli producentowi nie udało się wyeliminować wszystkich zagrożeń podczas projektowania maszyny, to musi o tym poinformować użytkownika. Informacje mówiące o tym, czego użytkownik nie może robić podczas użytkowania maszyny może w przyszłości zaoszczędzić producentowi nieprzyjemności, jeżeli dojdzie do wypadku na danej maszynie.

Piktogram instrukcja obsługi

 

 

Tagi: , ,
Kategorie: Artykuły specjalistyczne.

You cannot copy content of this page