Znak CE jest stosunkowo łatwy w rozpoznaniu. Składa się z dwóch czarnych liter: C i E napisanych specjalną czcionką. Jego minimalna wysokość to 5 mm. Jego proporcje są stałe, co oznacza, że niezależnie od jego wymiarów, znak ten nie może być rozciągany, zwężany, pogrubiany ani odchudzany. Ewentualną trudność dla rozpoznania znaku CE stanowić może jego podobieństwo do oznaczenia China Export.

Gdzie należy umieścić oznakowanie CE?

Oznakowanie CE należy umieścić na tabliczce znamionowej na każdym egzemplarzu danego produktu. Nie ma ścisłych wymagań co do tego, w którym miejscu na produkcie (na przykład na pokrywce lub etykiecie) należy umieścić znak. Musi on jednak bezwzględnie znaleźć się w miejscu, w którym będzie widoczny przez cały okres eksploatacji produktu. Niedozwolone jest zatem umieszczanie znaku na innych oznaczeniach, które mogłyby utrudnić jego odnalezienie na produkcie. Co więcej, znak CE musi być umieszczony w miejscu, z którego nie da się go celowo ani przypadkowo usunąć.

Istnieją odrębne przepisy dotyczące umieszczania znaku na produktach, których właściwości fizyczne uniemożliwiają spełnienie powyższych wytycznych. Stosuje się je na przykład wtedy, gdy produkt jest za mały lub gdy jego faktura czy stan skupienia nie pozwalają na opatrzenie go znakiem. Wówczas oznaczenie CE zamieszcza się na każdym z elementów towarzyszących produktowi. Należą do nich opakowania, instrukcje obsługi, specyfikacje produktu i wszelkie rodzaju załączona dokumentacja.

Gdzie znajdę wzór znaku CE?

Jedyny oficjalny wzór znaku CE znaleźć można w wielu unijnych dyrektywach określających wymagania co do jego stosowania. Dostępny jest również w wielu unijnych rozporządzeniach. Przykładowym dokumentem, w którym można znaleźć wzór znaku CE jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 23.09.2010 w sprawie wzoru znaku CE.

Niektórzy mówią, że CE oznacza „China Export”. Czy to prawda?

Znak CE nie jest tożsamy z oznaczeniem „China Export”. Znak „China Export” jest celowo bardzo podobny do znaku CE. Jest to nieuczciwy zabieg producentów chińskich, którzy pragną zmylić konsumentów i sprzedać w UE produkty niespełniające europejskich norm. Choć oba znaki są łudząco podobne, istnieją sposoby, aby rozróżnić oba oznaczenia i uchronić się przed oszustwem.

ce_china_export

W obu przypadkach litery C i E zaprojektowane są na kształcie okręgów. W chińskim oznaczeniu okręgi te zachodzą na siebie, zaś w przypadku znaku europejskiego, są ze sobą styczne. Oznacza to, że litery w znaku chińskim są znacznie bliżej siebie. Kolejną różnicą między oznaczeniami jest długość wewnętrznej belki litery E. W znaku chińskim jest ona dłuższa niż w znaku CE. Często chińska wersja litery E ma wszystkie trzy belki różnej lub zbliżonej długości.

You cannot copy content of this page