Nowe wymagania w sprawie maszyn zostały wprowadzone przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1230, które zastępuje Dyrektywę Maszynową 2006/42/WE.

W dobie dynamicznych zmian technologicznych i ciągłego rozwoju przemysłu, regulacje dotyczące bezpieczeństwa maszyn muszą nadążać za tym tempem. Stąd biorą się nowe przepisy wprowadzone przez Unię Europejską – Rozporządzenie (UE) 2023/1230, które zastępuje Dyrektywę 2006/42/WE. Nowe prawo wprowadza szereg istotnych zmian, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa maszyn, uwzględniając przy tym najnowsze trendy i wyzwania technologiczne, takie jak sztuczna inteligencja czy cyberbezpieczeństwo.

Ale jak te zmiany wpłyną na producentów maszyn? Co to oznacza dla użytkowników? Jakie są okresy przejściowe i jak najlepiej się do nich przygotować? W naszym artykule „Nowe wymagania w sprawie maszyn” przyjrzymy się dokładnie, jakie nowe wymogi wprowadza Rozporządzenie (UE) 2023/1230, co one oznaczają dla różnych podmiotów w łańcuchu dostaw i jakie są kluczowe różnice w porównaniu do poprzedniej dyrektywy.

Chociaż zmiany są znaczne, nie są one powodem do obaw. Przy odpowiednim planowaniu i przygotowaniu, producenci, importerzy, a nawet użytkownicy końcowi mogą skorzystać na nowych przepisach. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o nowych wymaganiach w sprawie maszyn i o tym, co one oznaczają dla Ciebie.

Nowe wymagania w sprawie maszyn – Co się zmienia?

Cyfrowe instrukcje

Pod dyrektywą 2006/42/WE, producenci musieli dostarczać instrukcje obsługi maszyn w formie papierowej. Rozporządzenie 2023/1230 wprowadza zmianę, pozwalając na przekazywanie instrukcji w formie cyfrowej. Konieczność dostarczania instrukcji w formie papierowej zostaje zachowana jedynie w przypadku, gdy jest to specjalnie zażądane przez klienta.

Maszyny wysokiego ryzyka

Rozporządzenie 2023/1230 wprowadza również istotne zmiany w zakresie maszyn oznaczanych jako „wysokiego ryzyka”. Maszyny te, wcześniej umieszczone w załączniku IV, zostały przeniesione do załącznika I i rozdzielając je na różne grupy. Jest to istotne dla producentów, którzy muszą dostosować się do tych nowych wymogów.

Istotna modyfikacja – modernizacja maszyny

Rozporządzenie 2023/1230 wprowadza nową definicję „istotnej modyfikacji”, która jest szczególnie istotna dla producentów maszyn i produktów powiązanych. Istotna modyfikacja jest określona jako zmiana fizyczna lub cyfrowa maszyny lub produktu powiązanego, która nie została przewidziana ani zaplanowana przez producenta. Istotne jest, że taka modyfikacja musi wpływać na bezpieczeństwo maszyny lub produktu, tworząc nowe zagrożenie lub zwiększając istniejące ryzyko.

Definicja zawiera dwa konkretna kryteria dla tego, co może stanowić „istotną modyfikację”:

  • dodanie do maszyny lub produktu powiązanego osłon lub urządzeń ochronnych, które wymagają modyfikacji istniejącego systemu bezpieczeństwa;
  • zastosowanie dodatkowych środków ochronnych w celu zapewnienia stateczności lub wytrzymałości mechanicznej maszyny lub produktu powiązanego.

Jest to istotne rozróżnienie, które wskazuje na to, że nie każda modyfikacja będzie uważana za „istotną” w kontekście rozporządzenia. Tylko te modyfikacje, które wpływają na bezpieczeństwo i wymagają dodatkowych środków ochronnych, będą uważane za „istotne”. Jest to szczególnie ważne dla producentów i użytkowników maszyn, którzy muszą zrozumieć, które modyfikacje mogą wpływać na zgodność ich produktów z nowym rozporządzeniem.

Dla producentów maszyn oraz ich użytkowników, zrozumienie i prawidłowe zinterpretowanie tej definicji będzie kluczowe dla utrzymania zgodności z prawem oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom.

Wymagania zasadnicze

Nowe wymagania zasadnicze zdecydowanie podnoszą poprzeczkę dla bezpieczeństwa maszyn w UE. Wprowadzają one nowe standardy, które producenci maszyn muszą spełniać, aby ich produkty mogły być wprowadzane na rynek europejski. Co więcej, nowe wymagania podkreślają, jak ważne jest dla producentów, aby na bieżąco śledzić rozwój technologiczny i regulacyjny.

Nowe wymagania w sprawie maszyn – Okresy przejściowe

W ramach nowego rozporządzenia dotyczącego maszyn ustanowiono, że producenci będą mieli ponad 3 lata na dostosowanie się do nowych wymogów, zanim te przepisy staną się dla nich wiążące. Ten okres adaptacji kończy się dokładnie 20 stycznia 2027 roku. Warto podkreślić, że prawo nie przewiduje żadnego elastycznego okresu przejściowego, w którym można by wybierać pomiędzy stosowaniem starych a nowych regulacji, bezpośrednio przed ani po tej dacie. Celem tego okresu jest zapewnienie producentom wystarczającej przestrzeni czasowej na wprowadzenie niezbędnych zmian i aktualizacji, tak aby ich maszyny spełniały nowe standardy od wyznaczonego terminu. Po tym terminie, każda maszyna, dokumentacja i deklaracja zgodności musi spełniać wymagania Rozporządzenia 2023/1230, co stanowi krok w stronę zwiększenia bezpieczeństwa nowych maszyn oferowanych na rynku europejskim.

Nowe wymagania w sprawie maszyn – Podsumowanie

Rozporządzenie 2023/1230 w sprawie maszyn to ważne uaktualnienie dotychczasowej dyrektywy 2006/42/WE. Przynosi ono szereg istotnych zmian, które mają na celu dostosowanie przepisów do szybko rozwijających się technologii, takich jak digitalizacja i sztuczna inteligencja. Jednakże, wprowadzenie nowych wymogów i okresów przejściowych oznacza, że producenci maszyn będą musieli dokonać znaczących dostosowań w swoich praktykach, aby zapewnić zgodność ze zmienionymi przepisami.

Nasza firma w pełni służy pomocą przy dostosowaniu maszyn do nowych wymagań. W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Przy budowie i fizycznym dostosowaniu współpracujemy z firmą TECHNOMA.

Tagi: , , , , , , , , ,
Kategorie: Artykuły specjalistyczne.