Pomiar dobiegu w maszynach: klucz do bezpieczeństwa maszyn i zgodności z normami UE

W dzisiejszym przemyśle, zapewnienie bezpieczeństwa operacji maszynowych jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także elementem kluczowym zachowania ciągłości produkcji i ochrony życia pracowników. Unia Europejska, poprzez dyrektywę 2006/42/WE, Rozporządzenie maszynowe 2023/1230, dyrektywę 2009/104/WE oraz ogólne przepisy BHP, ustanowiła rygorystyczne ramy prawne dotyczące wprowadzania do obrotu nowych maszyn oraz eksploatacji tych już używanych. W centrum tych regulacji znajduje się norma EN ISO 13855 oraz EN IEC 62046, które akcentują znaczenie pomiarów dobiegu jako metody zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Pomiary są wymagane zarówno do nowych maszyn podczas nadawania znaku CE, jaki i tych już używanych w zakładach – obowiązek pracodawcy.

Przeprowadzenie pomiarów dobiegu dla maszyn

Dlaczego pomiary dobiegu są niezbędne?

Pomiary dobiegu są kluczowe z kilku powodów. Po pierwsze, maszyny z czasem ulegają naturalnemu zużyciu, co może wpływać na czas zatrzymania i, co za tym idzie, bezpieczeństwo użytkowania. Po drugie, wymiana lub naprawa części maszyn może modyfikować ich parametry pracy, w tym czasy reakcji na sygnały z systemów bezpieczeństwa. Wreszcie, regularne kontrole i pomiary pozwalają na identyfikację potencjalnych zagrożeń zanim przyczynią się one do wypadku. Elementy, dla których należy przeprowadzać pomiary dobiegów, obejmują:

  • kurtyny bezpieczeństwa,
  • skanery,
  • sterowanie oburęczne,
  • urządzenia blokujące sprzężone z osłonami,
  • maty bezpieczeństwa.

Proces pomiaru dobiegu

Proces pomiaru dobiegu obejmuje kilka etapów. Inicjuje się od dokładnej analizy i identyfikacji wszystkich funkcji bezpieczeństwa maszyny, które wymagają kontroli. Następnie, przy użyciu specjalistycznego sprzętu, mierzy się czas reakcji maszyny na sygnał z danego systemu bezpieczeństwa. Wyniki są porównywane z normatywnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz z dokumentacją techniczną maszyny. W przypadku rozbieżności, podejmuje się niezbędne działania naprawcze, aby doprowadzić maszynę do stanu zgodnego z normami.

Przykładowe maszyny wymagające pomiarów dobiegu

Pomiary dobiegu są niezbędne w szerokim spektrum maszyn, w tym:

  • Prasy hydrauliczne i mechaniczne,
  • Roboty przemysłowe,
  • Linie produkcyjne,
  • Maszyny pakujące i sortujące.

Każda z tych maszyn posiada specyficzne dla siebie systemy bezpieczeństwa, które muszą być regularnie kontrolowane i kalibrowane, aby zapewnić maksymalną ochronę dla operatorów.

Nasza oferta

Dzięki współpracy z renomowaną firmą Technoma sp. z o.o., dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem do przeprowadzania pomiarów dobiegu, co pozwala nam oferować usługi na najwyższym poziomie. Nasza oferta obejmuje kompleksowe pomiary, analizę wyników oraz rekomendacje dotyczące ewentualnych działań naprawczych lub optymalizacyjnych. Gwarantujemy zgodność z aktualnymi przepisami, a co ważniejsze, podnosimy poziom bezpieczeństwa na terenie Państwa zakładu.

Zapraszamy do kontaktu.

Tagi: , , , , , , , , , ,
Kategorie: Artykuły specjalistyczne.

You cannot copy content of this page