Automatyzacja produkcji skraca czas realizacji zamówienia, co przekłada się na większą wydajność, a zatem i zyski. Dlatego modernizacja i prefabrykacja szaf sterowniczych jest tak istotna dla zakładów. Sterują one procesami produkcyjnymi, a dzięki bezproblemowemu dostępowi do nich są bezpieczne i łatwe w eksploatacji oraz konserwacji.

Prefabrykacja szaf sterowniczych musi odbywać się zgodnie z określonymi przepisami, podobnie jak proces certyfikacji, który przebiega według ściśle ustalonego schematu. Służymy pomocą w kwestiach normatywnych i prawnych. Nasze działania doprowadzą do wystawienia deklaracji zgodności oraz nadania znaku CE.

Czym jest prefabrykacja szaf sterowniczych?

Prefabrykacja szaf sterowniczych to proces produkcji gotowych jednostek obudowy, które służą do zamontowania i ochrony komponentów elektrycznych i elektronicznych. Szafy sterownicze są stosowane w różnych aplikacjach, takich jak automatyka przemysłowa, elektroenergetyka i telekomunikacja. Proces ten obejmuje projektowanie, wybór komponentów, montaż i testowanie szaf, z uwzględnieniem rozkładu elementów, połączeń kablowych, zabezpieczeń i systemów chłodzenia.

Szafy sterownicze – dla kogo?

Zaawansowane systemy sterowanie automatyką i procesami sprawdzają się we wszelkiego rodzaju fabrykach lub innych obiektach wyposażonych w zestawy maszyn, linie produkcyjne czy instalacje. Prefabrykacja szaf sterowniczych dostarcza ściśle dopasowane do specyfiki danego zakładu rozwiązania, które umożliwiają kontrolowanie systemów i zapobiegają przestojom.

Prefabrykowane szafy sterowania przeznaczone są do:

 • branży farmaceutycznej,
 • branży automotive,
 • branży spożywczej,
 • przemysłu ciężkiego,
 • przemysłu drzewnego,
 • i wielu

Normy i dyrektywy dotyczące szaf sterowniczych

Akty prawne dotyczące składania, konstrukcji oraz dokumentacji szaf sterowniczych przedstawione są w dyrektywach oraz normach, np. dyrektywie 2014/35/UE oraz normie EN 60204-1, czy EN IEC 61439-1. Celem znormalizowania konstrukcji było zapewnienie niezawodnej i bezpiecznej pracy urządzeń. W efekcie zminimalizowano ryzyko usterek zagrażających zdrowiu lub życiu osób, znajdujących się w pobliżu szaf sterowniczych.

Wymagania znajdują się w następujących dyrektywach i normach:

 • Dyrektywa maszynowa (2006/42/WE) – dobór, montaż i zastosowanie komponentów elektrycznych i elektronicznych.
 • Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/EU) – odpowiednia odporność na zakłócenia oraz nieemitowanie szkodliwego promieniowania.
 • Dyrektywa niskonapięciowego sprzętu elektrycznego (2014/35/EU) – wymagania obejmujące m.in. izolację elektryczną, ochronę przed porażeniem elektrycznym, zdolności prądowe, oznakowanie i testowanie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i funkcjonalności tych systemów.
 • Normy: EN IEC 61439-1, EN IEC 61439-2, EN 60204-1 – Normy te dotyczą wyposażenia elektrycznego i określają wymagania techniczne, testy oraz procedury oceny związane z bezpieczeństwem elektrycznym i funkcjonalnością instalacji.

Prefabrykacja szaf sterowniczych – korzyści

Zalety budowania i instalowania u Klienta prefabrykowanych szaf sterowniczych to:

 • Możliwość testowania – wszystkie elementy są wstępnie montowane na miejscu, co umożliwia przetestowanie, wyłapanie błędów i wyeliminowanie ich przed finalnym montażem na konkretnym obiekcie.
 • Oszczędność czasu i pieniędzy – podczas montażu u Klienta część podzespołów jest już zmontowana, dlatego instalacja sprzętu na miejscu jest szybsza i łatwiejsza. To przekłada się na większą wydajność.

Potrzebujesz więcej informacji odnośnie prefabrykacji szaf sterowniczych?

Zadzwoń na numer 698-810-212
Napisz emaila: biuro@cemark.pl
Skorzystaj z formularza kontaktowego

Skorzystaj z naszych usług!

You cannot copy content of this page