Rozporządzenie (UE) 2023/1542 w sprawie baterii zostało ogłoszone w lipcu 2023 roku przez Unię Europejską. Oznacza to ważny krok naprzód w dziedzinie zarządzania i certyfikacją baterii. To rozporządzenie zastępuje dotychczasową Dyrektywę 2006/66/WE i wprowadza kompleksowe ramy prawne dla baterii, które zmienią sposób, w jaki są one zarządzane w UE. Jedną z nowości jest wprowadzenie znaku CE na baterie. Choć nowe przepisy zaczną obowiązywać od 18 lutego 2024 roku, już teraz rysuje się obraz znaczących zmian w branży.

Nowe rozporządzenie w sprawie baterii

Kluczowe wymogi dla producentów baterii

 • Znak CE jako standard: Od 18 sierpnia 2024 roku, wszystkie baterie muszą być oznaczone znakiem CE, zgodnie z nowymi standardami. Początkowo znak ten nie będzie obejmował kryteriów dotyczących śladu węglowego i materiałów nadających się do recyklingu, ale zostaną one włączone w późniejszym terminie.
 • Ocena zgodności związana z oznaczeniem CE: Producent baterii będzie odpowiedzialny za zapewnienie, że produkt spełnia wymogi dotyczące bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju.

Różnorodne kategorie baterii

Rozporządzenie (UE) 2023/1542 klasyfikuje baterie na pięć kategorii:

 • Baterie przenośne
 • Baterie do lekkich środków transportu (LMT)
 • Baterie do rozruchu, oświetlenia i zapłonu (SLI)
 • Baterie przemysłowe
 • Baterie do pojazdów elektrycznych

Paszporty baterii

Rozporządzenie wprowadza elektroniczne paszporty baterii dla wybranych typów, takich jak baterie przemysłowe o pojemności powyżej 2 kWh, baterie do pojazdów elektrycznych i baterie LMT. Paszport będzie zawierał informacje o producencie, lokalizacji fabryki oraz specyfikację baterii, co ma na celu zwiększenie przejrzystości w całym łańcuchu dostaw.

Należyta staranność w łańcuchu dostaw

Rozporządzenie wprowadza wymogi należytej staranności dla firm w zakresie dostaw aktywnych materiałów, takich jak kobalt, grafit naturalny, lit czy nikiel. Obejmuje to:

 • Politykę należytej staranności.
 • Solidne systemy zarządzania.
 • Ocenę ryzyka.
 • Implementację wprowadzonej strategii.

Odpowiedzialność producenta

Nowe przepisy rozszerzają obowiązki producentów, którzy wprowadzają baterie na rynek w państwach członkowskich UE. Obejmuje to odpowiedzialność za zbieranie i przetwarzanie zużytych baterii, a także osiąganie określonych celów dotyczących progów zbierania i efektywności recyklingu.

Podsumowanie

Rozporządzenie (UE) 2023/1542 oznacza znaczący postęp w zapewnieniu zrównoważonego i bezpiecznego wykorzystania baterii w Unii Europejskiej. Przepisy te adresują kluczowe kwestie, takie jak paszporty baterii, przejrzystość łańcucha dostaw i łatwość wymiany baterii. Jest to krok ku nowej erze odpowiedzialnego zarządzania bateriami, który sprzyja środowisku i znacznie redukuje odpady.

Tagi: , , , , , ,
Kategorie: Artykuły specjalistyczne.