Nadanie znaku CE podlega ścisłym przepisom prawnym. Zarówno kształt znaku, jak i procedurę jego nadania określa szereg dyrektyw unijnych. Wymagania odnośnie znaku CE dla różnych grup produktów zawarte są w różnych podstawach prawnych. Dowiedz się, gdzie szukać spisu dyrektyw określających wymogi odnośnie oznaczenia CE. Sprawdź, co zrobić w sytuacji, gdy okaże się, że Twój wyrób nie spełnia wymagań dla CE. Dowiedz się też, co grozi za nienadanie oznaczenia CE produktom objętym tym wymogiem.

Mój wyrób nie spełnia wymagań dla CE. Co robić?

W zależności od tego, czy zastrzeżenia dotyczą dokumentacji, czy też samego produktu, postępowanie może wyglądać inaczej. Jeśli problemem jest błędna lub niekompletna dokumentacja, producent zwykle zobowiązany jest do jej poprawy. Jeśli jednak sprawa dotyczy bezpieczeństwa produktu, decyzję podejmuje sąd w postępowaniu administracyjnym. Producent, importer lub dystrybutor odpowiedzialny za nadanie znaku CE zobowiązany jej wówczas do pełnej współpracy z organami kontroli, udostępniania próbek i dokumentacji we właściwym dla danego organu języku.

Co grozi za nienadanie oznaczenia CE?

Jeśli producent nie nada oznaczenia CE produktowi, wobec którego jest to wymagane, zobowiązany jest do poniesienia konsekwencji prawnych. Postępowanie wobec takich podmiotów określa Ustawa z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. Zagadnieniu kar pieniężnych nakładanych na producentów w przypadku niedopełnienia przez nich obowiązków poświęcony jest jej rozdział 8. Kary, jakie nakładane są na producentów, a w niektórych przypadkach również dystrybutorów, dochodzą do 20 000 zł. Mówi o tym artykuł 89 wyżej wspomnianej ustawy, który brzmi następująco:

„Art. 89. Producent albo importer albo instalator, który wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku wyrób podlegający oznakowaniu CE, a w przypadku przyrządów pomiarowych także dodatkowemu oznakowaniu metrologicznemu, albo dystrybutor, który udostępnia na rynku taki wyrób, bez tego oznakowania, podlega karze pieniężnej w wysokości 20 000 zł.”

Należy pamiętać, że niezależnie od tego, czy dany produkt uzyskał oznaczenie CE czy też nie, producent ponosi odpowiedzialność karną za wprowadzenie na rynek produktu niebezpiecznego dla zdrowia lub życia. W zależności od stwarzanego ryzyka i poniesionych przez konsumentów szkód, może zostać skazany na od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

You cannot copy content of this page