Oznaczenie CE na sprzęcie elektrycznym.

Prawie każdy sprzęt elektryczny musi spełniać wymagania dyrektywy 2011/65/UE.

Leave a Reply