Wyroby wchodzące w niżej wymieniony zakres Dyrektywy Nowego Podejścia muszą przejść przez cały proces oceny zgodności i zostać oznakowane znakiem CE. W związku z tym należy dostosować wyrób do wymagań zasadniczych zawartych w dyrektywach, stworzyć dokumentację techniczną, wystawić deklarację zgodności i nanieść na wyrób znak CE potwierdzający zgodność z odpowiednimi przepisami. Producent wprowadzając wyrób do obrotu lub użytku bierze ze niego pełną odpowiedzialność.

Zakres:

Dyrektywę RoHS 2 stosuje się do sprzętu elektrycznego i elektronicznego (EEE), należącego do kategorii wymienionych w załączniku I dyrektywy.

Załącznik I:

 • Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
 • Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
 • Sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny
 • Sprzęt konsumencki
 • Sprzęt oświetleniowy
 • Narzędzia elektryczne i elektroniczne
 • Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy
 • Wyroby medyczne
 • Przyrządy do nadzoru i sterowania, włącznie z przyrządami do nadzoru i sterowania w obiektach przemysłowych
 • Automaty wydające
 • Inne EEE nieobjęte żadną z powyższych kategorii.

Dyrektywy RoHS 2 nie obejmuje:        

 • sprzętu związanego z ochroną podstawowych interesów państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa, w tym broni, amunicji oraz materiałów wojskowych przeznaczonych wyłącznie do celów wojskowych;
 • sprzętu przeznaczonego do wysłania w przestrzeń kosmiczną;
 • sprzętu, który zaprojektowano specjalnie i przeznaczono do zainstalowania jako część innego sprzętu, który nie jest objęty zakresem stosowania niniejszej dyrektywy lub jest z niego wyłączony i może pełnić swoją funkcję wyłącznie jako część wymienionego sprzętu oraz być zastąpiony jedynie takim samym specjalnie zaprojektowanym sprzętem;
 • wielkogabarytowych stacjonarnych narzędzi przemysłowych;
 • wielkogabarytowych stałych instalacji;
 • środków transportu osób lub towarów, z wyłączeniem elektrycznych pojazdów dwukołowych, które nie posiadają homologacji;
 • maszyn jezdnych nieporuszających się po drogach, udostępnianych wyłącznie do użytku profesjonalnego;
 • aktywnych wyrobów medycznych do implantacji;
 • paneli fotowoltaicznych przeznaczonych do użytku w systemie zaprojektowanym, zmontowanym i zainstalowanym przez profesjonalny personel do stałego wykorzystywania w określonym miejscu w celu wytwarzania energii słonecznej do zastosowań publicznych, komercyjnych, przemysłowych i mieszkalnych;
 • sprzętu specjalnie zaprojektowanego do celów badawczo- rozwojowych, który jest udostępniany jedynie jako sprzęt do użytku profesjonalnego.

Wyjaśnienia:

 • Sprzęt elektryczny i elektroniczny lub EEE oznacza sprzęt, którego prawidłowe działanie uzależnione jest od dopływu prądu elektrycznego lub obecności pól elektromagnetycznych, oraz sprzęt służący do wytwarzania, przesyłania i pomiaru takiego prądu i pól elektromagnetycznych i zaprojektowany do użycia przy napięciu nieprzekraczającym 1 000 woltów dla prądu przemiennego i 1 500 woltów dla prądu stałego.
 • Uzależnione oznacza, w odniesieniu do EEE, potrzebę energii elektrycznej lub pól elektromagnetycznych do wypełniania co najmniej jednej zamierzonej funkcji.
 • Wielkogabarytowe stacjonarne narzędzia przemysłowe oznaczają wielkogabarytowy zespół maszyn, sprzętu lub elementów składowych, współpracujących ze sobą w celu konkretnego zastosowania, trwale instalowany i odinstalowywany w konkretnym miejscu przez profesjonalny personel oraz użytkowany i utrzymywany przez profesjonalny personel w przemysłowym obiekcie produkcyjnym lub w obiekcie badawczo-rozwojowym.
 • Wielkogabarytowa stała instalacja oznacza wielkogabarytowy zespół różnego rodzaju aparatury oraz, w stosownych przypadkach, innych urządzeń, które są montowane i instalowane przez profesjonalny personel, przeznaczone do trwałego użytkowania w z góry określonym i przeznaczonym do tego celu miejscu, a także odinstalowywane przez profesjonalny personel.
 • Przewody oznaczają wszystkie przewody o napięciu znamionowym mniejszym niż 250 woltów służące jako przyłączenie lub przedłużenie w celu podłączenia EEE do gniazdka elektrycznego lub wzajemnego podłączenia dwóch lub większej liczby EEE.

Pliki do pobrania:

 • Polskie wdrożenie – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. https://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000547
Kategorie: Dyrektywy.

You cannot copy content of this page