Znak CE jest obowiązkowym oznaczeniem wielu grup produktów wprowadzanych na europejski rynek. Nie wszystkie produkty są jednak objęte przepisami dyrektyw. Warto wiedzieć, że stosowanie znaku CE na tych produktach jest nie tylko nieobowiązkowe, ale wręcz niedozwolone. Dowiedz się, które wyroby potrzebują znaku CE oraz czy obowiązkiem tym objęci są producenci wyrobów na użytek własny.

Czy wyroby na własny użytek też potrzebują CE?

Wyroby na własny użytek podlegają takim samym przepisom dotyczącym znaku CE, jak inne wyroby wprowadzane na rynek. W ich przypadku również wymagane jest zarówno samo oznaczenie, jak i deklaracja zgodności.

Czy wszystkie produkty potrzebują CE?

wymagających oznaczenia CE należą przede wszystkim:

 • urządzenia i zbiorniki gazowe i ciśnieniowe,
 • wyroby medyczne osadzane aktywnie oraz urządzenia medyczne, w tym te stosowane do diagnostyki in vitro,
 • materiały wybuchowe przeznaczone dla użytkowników cywilnych oraz wyroby pirotechniczne,
 • urządzenia chłodnicze do użytku domowego,
 • urządzenia kolei liniowych,
 • zabawki dla dzieci poniżej 14 roku życia,
 • rekreacyjne jednostki pływające i skutery wodne,
 • urządzenia radiowe,
 • urządzenia stosowane zewnętrznie i emitujące hałas do środowiska,
 • wyroby budowlane,
 • sprzęt elektryczny przewidziany do stosowania w określonych granicach napięcia,
 • maszyny, dźwigi, windy, urządzenia spalające paliwa gazowe.

Artykuły niewymagające oznaczenia znakiem CE to między innymi meble, sprzęt sportowy, odzież, akcesoria odzieżowe, obuwie, artykuły dekoracyjne oraz artykuły mające kontakt z żywnością, takie jak opakowania czy naczynia.

Dodatkowo należy wiedzieć, że zabronione jest umieszczanie znaku CE na produktach nie wymagających takiego oznaczenia.