opisCEMARK to młody, ale doświadczony zespół ludzi mających wspólne cele i wizję rozwoju firmy. Realizujemy niełatwą misję sprostania coraz to nowym i szybko zmieniającym się regulacjom prawnym w zakresie bezpieczeństwa wyrobów wprowadzanych na terenie Unii Europejskiej, czyli oznaczniem CE. Aktualnie podejmowane przez nas przedsięwzięcia wynikają z doświadczeń, zdobytych głównie podczas realizacji projektów, udziału w szkoleniach i doradztwa zawodowego. Współpracujemy z licznymi firmami badawczymi, projektantami i konstruktorami. Doświadczenie naszego zespołu potwierdza realizacja wielu projektów zarówno dla małych firm, jak i dużych korporacji.

Zasadniczym warunkiem pozwalającym na sprzedaż wyrobów podlegających pod oznakowanie CE jest spełnienie wymagań prawnych. Obecnie wszelkiego rodzaju maszyny, urządzenie elektryczne, wyroby budowlane oraz środki ochrony indywidualnej, podlegają szeregowi restrykcyjnych przepisów prawa zarówno krajowego jak i międzynarodowego. Regulują one zarówno zasady dotyczące wprowadzania maszyn do obrotu, ich certyfikacji, sporządzenia dokumentacji, a także oznakowania.

Naszym głównym celem jest przekazanie wiedzy na temat oznakowanie CE w sposób zrozumiały i czytelny dla odbiorcy. Nasza wiedza opiera się przede wszystkim o obowiązujące przepisy prawa międzynarodowego. Nasza pomoc pozwoli Państwa przedsiębiorstwu na legalne wprowadzenie wszelkiego rodzaju produktów do obrotu na terenie UE.

Referencje: