Czy można sprzedawać produkty bez CE?

Czy zastanawialiście się kiedyś, czy możliwa jest sprzedaż bez CE na europejskim rynku? Znak CE, znany również jako Conformité Européenne, jest kluczowym wskaźnikiem, że produkt spełnia wszystkie wymagane regulacje Unii Europejskiej związane z oznaczeniem CE. W tym artykule przyjrzymy się bliżej kwestii produktów bez znaku CE i konsekwencjom, jakie może nieść za sobą ich sprzedaż. […]

Czy deklaracja zgodności musi być po polsku?

Gdy mówimy o deklaracji zgodności CE, pojawia się wiele pytań dotyczących wymogów językowych. Jedno z najczęstszych dotyczy tego, czy deklaracja CE musi być sporządzona wyłącznie w języku polskim. W niniejszym artykule postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości związane z tym zagadnieniem. Język deklaracji zgodności – podstawowe informacje Deklaracja zgodności CE to dokument potwierdzający, że dany produkt […]

Czy certyfikacja jest obowiązkowa?

W dzisiejszych czasach, kiedy rynek europejski jest pełen różnorodnych produktów, ważne jest, aby zrozumieć rolę i znaczenie certyfikacji CE. W tym artykule przyjrzymy się, kiedy certyfikacja CE jest konieczna, jakie są jej główne wymagania, oraz jakie przepisy dotyczące CE należy spełniać, aby zgodnie z prawem wprowadzać produkty na rynek Unii Europejskiej. Obowiązek certyfikacji CE – […]

Rozporządzenie (UE) 2023/1542 w sprawie baterii

Nowe rozporządzenie w sprawie baterii

Rozporządzenie (UE) 2023/1542 w sprawie baterii zostało ogłoszone w lipcu 2023 roku przez Unię Europejską. Oznacza to ważny krok naprzód w dziedzinie zarządzania i certyfikacją baterii. To rozporządzenie zastępuje dotychczasową Dyrektywę 2006/66/WE i wprowadza kompleksowe ramy prawne dla baterii, które zmienią sposób, w jaki są one zarządzane w UE. Jedną z nowości jest wprowadzenie znaku […]

Nowe wymagania w sprawie maszyn – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1230

Nowe wymagania w sprawie maszyn zostały wprowadzone przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1230, które zastępuje Dyrektywę Maszynową 2006/42/WE. W dobie dynamicznych zmian technologicznych i ciągłego rozwoju przemysłu, regulacje dotyczące bezpieczeństwa maszyn muszą nadążać za tym tempem. Stąd biorą się nowe przepisy wprowadzone przez Unię Europejską – Rozporządzenie (UE) 2023/1230, które zastępuje Dyrektywę 2006/42/WE. […]

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania norm EN 60204-1 oraz EN ISO 13849-1

Wyposażenie elektryczne

Bezpieczeństwo maszyn jest kwestią kluczową we współczesnym przemyśle. W celu zapewnienia ochrony dla pracowników oraz użytkowników maszyn, istnieją specjalne normy i wytyczne, które określają wymagania dotyczące bezpiecznego projektowania, konstrukcji i użytkowania maszyn. Ważnymi normami w tym kontekście są EN 60204-1 oraz EN ISO 13849-1. Bezpieczeństwo maszyn – norma EN 60204-1 Norma EN 60204-1 dotyczy bezpieczeństwa […]

ATEX, ATEX USER, Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW)

ATEX

ATEX, ATEX USER, Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW) – w ostatnich latach, kwestie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego stały się niezwykle ważne ze względu na wybuchy które miały miejsce na terenie zakładów przemysłowych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscach pracy, Unia Europejska wprowadziła dyrektywę 2014/34/UE (ATEX Producer) oraz 1999/92/WE (ATEX User), które regulują kwestie związane z bezpieczeństwem urządzeń […]

Kiedy nie jest wymagane CE?

Kiedy nie jest wymagane CE?

Kiedy nie jest wymagane CE? Znak CE jest aktualnie jednym z najważniejszych oznaczeń na produktach wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej. Oznakowanie to wskazuje, że dany produkt spełnia mające zastosowanie wymagania dyrektyw oraz norm. Niemniej jednak, istnieje dużo rodzajów wyrobów, które nie wymagają certyfikacji CE. Kiedy nie jest wymagane CE? – Wyroby bez oznaczenia CE Oznaczenie […]

Kto odpowiada za uzyskanie certyfikatu CE?

Kto odpowiada za uzyskanie certyfikatu CE? Deklaracje zgodności (często błędnie nazywane certyfikatem CE) są dokumentami, które potwierdzają zgodność produktu z wymaganiami dyrektyw i norm. Dotyczą one przede wszystkim bezpieczeństwa, zdrowia oraz w niektórych przypadkach środowiska i energii. Deklaracja zgodności jest wymagana dla wielu rodzajów produktów, w tym dla produktów elektrycznych, środków ochrony indywidualnej, zabawek, wyrobów medycznych, […]

Ile ważne są deklaracje zgodności CE?

Ile ważne są deklaracje zgodności CE

Ile ważne są deklaracje zgodności CE dla naszych wyrobów? To pytanie bardzo często zadają nasi klienci, dlatego postaramy się w jasny sposób wytłumaczyć działania związane z wystawianiem oraz aktualnością deklaracji zgodności. Również jeszcze raz wytłumaczymy różnicę między deklaracją zgodności, a certyfikatem CE. Skąd wynika konieczność wystawienia deklaracji zgodności? Dyrektywy nowego podejścia przewidujące oznaczenie CE wymagają wystawienia […]