Maska antysmogowa – na co zwrócić uwagę podczas zakupu?

Maski antysmogowe to co raz częściej kupowany przez nas produkt. Spowodowane jest to występowaniem smogu w okresie jesienno-zimowym w naszych miastach. W szczególności miasta położone na południu kraju mają zwiększone stężenie niebezpiecznych pyłów. Na co zwrócić uwagę podczas zakupu masek antysmogowych, aby zabezpieczały nas przed smogiem? Na to i inne często zadawane pytania odpowiemy w […]

Oznakowanie wyrobów znakiem CE – obowiązki producentów

Certyfikat CE

Producenci przed wprowadzeniem swoich wyrobów na rynek UE muszą spełnić szereg wymagań prawnych. Jednym z takich wymagań jest nadanie znaku CE na produkt. W artykule poruszymy m.in. temat definicji producenta oraz jego obowiązków. Również odniesiemy się bezpośrednio do wymagań opisanych w Ustawie o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w której to opisano wymagania dla […]

Modernizacja maszyny a znak CE

Znak ce

Bardzo często w zakładzie produkcyjnym potrzebujemy w mniejszym lub większym stopniu zmodernizować maszynę. Dotyczy to takich czynności jak remont, wymiana komponentów maszyny, montaż lub ściągnięcie osłon, zmiana parametrów pracy, dołożenie komponentów, tworzenie ciągów technologicznych i wiele innych. Przy tych czynnościach musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy nasze działania na maszynie wymagają nowego znaku CE, czy […]

Środki ochrony indywidualnej. Nowe wymagania Rozporządzenia 2016/425

Znak CE na środkach ochrony indywidualnej

  Środki ochrony indywidualnej (ŚOI) to wyroby przewidziane do noszenia lub trzymania przez użytkownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń, które mogą oddziaływać na jego bezpieczeństwo lub zdrowie. Produkując, importując czy kupując ŚOI w sklepie pamiętajmy, że podlegają one Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 […]

Eksport towarów i usług do Chin

Chiny to jeden z krajów należących do Światowej Organizacji Handlu /WTO. Do organizacji tej przystąpił w 2004 roku – od tego czasu polityka importowa tego państwa uległa znacznej liberalizacji. Eksport do Chin stał się zdecydowanie prostszy i rozwojowy. Stawki taryfowe Polska także jest krajem członkowskim WTO, dzięki czemu zyskała status najwyższego uprzywilejowania. W związku z […]

Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań

Przeróbka maszyny a znak Ce

Maszyny zakupione przed dniem 1 stycznia 2003 r. muszą spełniać co najmniej minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w dyrektywie 2009/104/WE, zwanej „dyrektywą narzędziową”. W Polsce dyrektywa ta wdrożona jest Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez […]

Instrukcja obsługi dla maszyn zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE.

Instrukcja do maszyn

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE jest jedną z najbardziej restrykcyjnych dyrektyw. Posiada ona wiele szczegółowych wymagań dotyczących maszyn. Jednym z takich wymagań jest dostarczenie przez producenta oryginalnej instrukcji obsługi wraz z każdym egzemplarzem maszyny. Każda instrukcja obsługi powinna mieć m.in. informacje na temat konserwacji, montażu, transportu oraz hałasu. W JAKIM JĘZYKU POWINNA BYĆ INSTRUKCJA? Jednym z wymagań […]

Import towarów a znak CE.

Obowiązki importera

Wielu przedsiębiorców coraz częściej sięga po towary spoza Unii Europejskiej. Import takich towarów często wiąże się ze spełnieniem dodatkowych wymagań prawnych. Większość sprowadzanych przez nas  wyrobów podlega pod Dyrektywy Nowego Podejścia, a co za tym idzie, muszą posiadać znak CE. Poniżej przedstawimy obowiązki importera i odpowiemy na często zadawane pytania, tj. kto wystawia deklarację zgodności oraz […]

Wymagania dla sprzętu elektrycznego

Oznaczenie CE urządzenia elektryczne

Każdy z nas codziennie używa wiele różnych urządzeń elektrycznych. Rano gotujemy wodę w czajniku elektrycznym, podczas pracy używamy laptopa, a wieczorem oglądamy telewizję. Każdy z tych sprzętów elektrycznych codziennego użytku musi spełniać szereg wymagań bezpieczeństwa. Producent przed wprowadzeniem do obrotu zazwyczaj musi spełnić wymagania dyrektywy LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, RoHS 2 2011/65/UE oraz nadać znak CE na […]

Zakres i wymagania dyrektywy 2011/65/UE RoHS 2

RoHS 2 Substancje niebezpieczne

Dyrektywy 2011/65/UE, zwana dyrektywą RoHS 2 określa zasady ograniczania stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Dyrektywy RoHS 2 została wdrożona do polskiego prawa przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. ZAKRES STOSOWANIA DYREKTYWY RoHS 2. […]