Co oznacza znak CE?

Znak CE umieszczony na wyrobie oznacza, że jego producent deklaruje zgodność produktu z wymogami UE. Oznaczenie to obowiązuje wszystkich producentów, którzy pragną wprowadzać swoje produkty na rynek Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Warto wiedzieć, czym jest znak CE, co dokładnie oznacza i dlaczego go potrzebujemy. Dowiedz się też, czy znak ten ma coś wspólnego ze znakiem handlowym lub kontrolą jakości.

Czym jest oznaczenie CE?

Znak CE to oznaczenie zgodności produktu z wymogami określonymi przez dyrektywy Unii Europejskiej. Oznaczenie to jest skrótem od francuskiego Conformité Européenne, co tłumaczy się z francuskiego jako „zgodny z dyrektywami Nowego Podejścia Unii Europejskiej”. Umieszczając znak CE na swoim produkcie, producent lub upoważniony przez niego przedstawiciel deklaruje, iż spełnia on wszystkie stosowne do niego wymogi zawarte w dyrektywach Nowego Podejścia. Wraz z nadaniem znaku CE wystawia się deklarację zgodności UE, deklarację zgodności WE, deklarację właściwości użytkowych. Deklaracja zgodności produktu z wymogami dyrektyw odbywa się na własną odpowiedzialność producenta.

Dlaczego potrzebujemy oznaczenia CE?

Oznaczenie CE na określonych produktach jest warunkiem ich legalnej sprzedaży i użytkowania na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Produkty objęte postanowieniami choć jednej z dyrektyw Nowego Podejścia nie są dopuszczane na unijny rynek dopóki nie uzyskają stosownego oznaczenia. Takie postanowienia zawiera Ustawa o systemie oceny. Celem wprowadzenia takiego obostrzenia jest zwiększenie ochrony konsumentów przed wyrobami niskiej jakości, które nie spełniają wymogów bezpieczeństwa. Ponadto znak CE ułatwia przepływ towarów na terenie EOG. Oznacza to, że objęty nim produkt nie może nie zostać dopuszczony do sprzedaży w krajach członkowskich.

Czy znak CE jest znakiem towarowym lub znakiem handlowym?

Oznaczenie CE nie jest znakiem towarowym ani handlowym. Jedną z funkcji znaku towarowego lub handlowego jest umożliwienie odróżnienia towaru jednego producenta od drugiego. Znak CE nie pełni takiej funkcji i jest stosowany przez różnych producentów.

Czy znak CE ma jakiś związek z kontrolą jakości?

Znak CE nie ma bezpośredniego związku z kontrolą jakości. Oznacza wyłącznie, że produkt nim oznaczony spełnia wymogi ujęte w dyrektywach Nowego Podejścia. Gdy producent oznacza swój produkt za pomocą znaku CE deklaruje on, że spełnia on określone wymagania związane z ochroną środowiska i zdrowia czy bezpieczeństwem użytkowania. Nie jest to jednak gwarancja jakości produktu.

You cannot copy content of this page