Nadanie znaku CE to zadanie, które należy do ściśle określonych prawem osób. Dowiedz się, kto powinien zająć się badaniem produktu, sporządzaniem dokumentacji i oznaczaniem wyrobów. Sprawdź, kto ponosi pełną odpowiedzialność za nadanie oznaczenia CE produktom.

Czy w Polsce istnieje jakiś organ państwowy / instytucja publiczna, która nadaje CE?

Nie istnieje w Polsce żadna instytucja ani organ, który nadaje znak CE. Na rynku istnieją jednak firmy konsultingowe, które udzielają producentom pomocy w przechodzeniu całego procesu.

Kto nadaje oznaczenie CE? Na kim spoczywa odpowiedzialność nadania CE?

Jeśli wyrób podpada pod moduł A, oznaczenie CE nadać może sam producent lub upoważniona przez niego osoba na Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jeśli jednak wyrób należy do któregoś z pozostałych modułów, wówczas w procesie tym musi uczestniczyć strona trzecia. Jest nią notyfikowana jednostka certyfikująca lub kontrolująca albo notyfikowane laboratorium, które przeprowadzają badania i wydają certyfikat zgodności. W tym przypadku nadal jednak podmiotem, który nadaje oznaczenie produktowi jest producent.

Znaku CE nie może nadać importer ani dystrybutor produktu, chyba że zostali upoważnionymi przedstawicielami producenta. Jest to możliwe również wówczas, gdy importer lub dystrybutor nadaje produktowi nowe logo lub znak towarowy.

Odpowiedzialność za wyrób i za deklarację jego zgodności z normami europejskimi ponosi w całości producent lub upoważniony przedstawiciel. To on podpisuje deklarację zgodności, gdyż uwzględnia ona większa odpowiedzialność niż stwierdzenie zgodności produktu z normami unijnymi.