Prywatność

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

1. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Maciej Kulig – doradca, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CEMARK Maciej Kulig, ul. Mikołaja Reja 5, 39-200 Dębica.

2. Cel przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania zlecenia dotyczącego oznakowania CE lub przeprowadzenia szkolenia.

3. Prawo do sprzeciwu.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Po zgłoszeniu sprzeciwu dane przestaną być przetwarzane, chyba że będę w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. Okres przechowywania danych.

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy.

5. Przekazywanie danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie osobom pomagającym w przeprowadzeniu zlecenia.

O ile okaże się to niezbędne do realizacji celów określonych powyżej, Państwa dane osobowe zostaną przekazane następującym odbiorcom:

• organom administracyjnym, sądom, jednostkom prawa publicznego,

• jednostkom badawczym,

• tłumaczom,

• biurom projektowym.

Informuję, iż stosowane są środki mające na celu zapewnienie, że wszyscy odbiorcy będą w stanie zaoferować odpowiedni poziom ochrony danych. W tym celu zostaną odebrane oświadczenia, że podmiot przetwarzający spełnia warunki określone w RODO dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz zawieramy stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6. Prawa klienta.

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:

• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

• do sprawdzenia, czy i jakie dotyczące Państwa dane osobowe przetwarzamy, a także do otrzymania kopii tych danych

• sprostowania (poprawiania) swoich danych

• żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

• przenoszenia danych

• wniesienia skargi do organu nadzorczego

• Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc.

• W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem przed jej wycofaniem.

 

7. Ciasteczka

CEMARK, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

-usunąć pliki cookies

-blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

Na tej stronie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

8. Kontakt z Administratorem

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na nasz adres: biuro@cemark.pl

You cannot copy content of this page