Historia znaku CE sięga do początków zintensyfikowania współpracy gospodarczej między UE a krajami zewnętrznymi. Choć sam znak CE powstał później, jego idea pojawiła się po raz pierwszy w 1985 roku. W Polsce stosowanie znaku CE obowiązuje od 1.05.2004 roku, czyli od momentu przyłączenia się Polski do Unii Europejskiej.

Czy oznaczenie CE trzeba odnawiać?

Oznaczenie CE nie musi być odnawiane. Aktualizacji podlega jednak dokumentacja techniczna stworzona dla produktu. Zmiany w dokumentacji należy wprowadzać w określonych przypadkach. Jednym z nich jest sytuacja, gdy zmianie ulega prawo dotyczące danego wyrobu. Dokumentację należy zaktualizować również wówczas, gdy producent zmienił właściwości lub zastosowanie produktu. Jest to wymagane zwłaszcza wtedy, gdy zmienione cechy produktu wpływają na jego bezpieczeństwo. Dzieje się tak także wtedy, gdy zmiany wprowadzone w produkcie prowadzą do jego przekształcenia w inny produkt. Jest to przypadek tak zwanej głębokiej modernizacji.

Jaki jest czas nadania CE?

Czas, jaki jest potrzebny na nadanie produktowi znaku CE, nie jest z góry ustalony. Może on wynieść kilka miesięcy, a nawet rok. W przypadku bardzo prostych produktów zdarza się, że okres ten wynosi nawet kilka lub kilkanaście dni. Czas nadania znaku CE zależy od kilku czynników. Jednym z nich jest rodzaj produktu i jego poziom skomplikowania. Czas ten zależeć też może od tego, jak zaawansowanym i czasochłonnym badaniom powinien zostać poddany produkt. Może się to wiązać z utrudnieniami fizycznymi w postaci konieczności dojazdów do różnych laboratoriów. Ponadto czas nadania znaku CE czas wydłuża się, jeśli proces ten rozpoczyna się po zakończeniu produkcji wyrobu. Dzieje się tak wówczas, gdy proces produkcyjny nie spełniał norm unijnych i okazuje się, że wyrób należy wyprodukować na nowo.

Gdzie znajdę spis dyrektyw?

Spis dyrektyw Nowego Podejścia.