Wyroby wchodzące w niżej wymieniony zakres Dyrektywy Nowego Podejścia muszą przejść przez cały proces oceny zgodności i zostać oznakowane znakiem CE. W związku z tym należy dostosować wyrób do wymagań zasadniczych zawartych w dyrektywach, stworzyć dokumentację techniczną, wystawić deklarację zgodności i nanieść na wyrób znak CE potwierdzający zgodność z odpowiednimi przepisami. Producent wprowadzając wyrób do obrotu lub użytku bierze ze niego pełną odpowiedzialność.

OFERTA

CE‑MARK to wieloletnie doświadczenie w pomocy podczas nadawania znaku CE. Nasza oferta pomoże Państwu w:

 • Weryfikacji zgodności wyrobu
 • Przejściu procedury oceny zgodności
 • Określeniu odpowiednich wymagań prawnych dla wyrobu
 • Doborze norm zharmonizowanych
 • Przygotowaniu dokumentacji technicznej
 • Znalezieniu akredytowanych i notyfikowanych jednostek badawczych
 • Napisaniu instrukcji obsługi
 • Przekazaniu wzoru tabliczki znamionowej i deklaracji zgodności
 • Kontakcie z organami nadzoru rynku
 • Przeprowadzeniu konsultacji i szkoleń

Nasza oferta skierowana jest do producentów, upoważnionych przedstawicieli oraz importerów. Każdy z tych podmiotów odpowiada za wyrób wprowadzony do obrotu. Jeżeli Twój wyrób znajduje się w niżej wymienionym zakresie i masz wątpliwości, czy wszystko zrobiłeś poprawnie podczas nadawania znaku CE, skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo.

ZAKRES

Dyrektywa zabawkowa TOYS 2009/48/WE odnosi się do każdego wyrobu zaprojektowanego i przeznaczonego do zabawy przez dzieci do lat 14.

Kategorie zabawek zawarte w dyrektywie zabawkowej:

 • Zabawka z miękkim wypełnieniem
 • Zabawka funkcjonalna
 • Zabawka do zabawy w wodzie
 • Zabawka ruchowa
 • Zabawka chemiczna
 • Zapachowa gra planszowa
 • Zestaw kosmetyczny
 • Gra smakowa

Oprócz tego zabawką będzie każdy wyrób, który ze względu na swój wygląd lub sposób działania może zostać potraktowany przez rodziców lub dzieci jak zabawka.

Dyrektywa TOYS nie ma zastosowania do:        

 • sprzętu do publicznego użytku na placach zabaw;
 • automatów do gier, działających na monety lub nie, przeznaczonych
 • do publicznego użytku;
 • pojazdów dla dzieci wyposażonych w silniki spalinowe;
 • zabawek z silnikami parowymi;
 • proc i katapult.

Produkty wymienione w załączniku I do dyrektywy nie są uznawane za zabawki w rozumieniu dyrektywy TOYS.

PLIKI DO POBRANIA