Występują dwa rodzaje wymagań – wymagania zasadnicze i szczegółowe. Pierwsze z nich to wymagania znajdują się w dyrektywach nowego podejścia i muszą one być spełnione przez wyroby. Natomiast wymaganiem szczegółowym będzie już każde inne wymaganie niż wymaganie zasadnicze, czyli też normy zharmonizowane. Nie są one obowiązkowe, ale pomagają producentowi w spełnieniu wymagań zasadniczych.

Dużą zaletą wykorzystania norm zharmonizowanych jest to, że ich zastosowanie daje domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy mającej zastosowanie do wyrobu.

Przy dobrze norm należy sprawdzić, czy mają zastosowanie do naszego wyrobu i czy są zharmonizowane z daną dyrektywą. Normy można znaleźć na stronie www.pkn.pl.

Dla niektórych dyrektyw zgodność wyrobu z normami zharmonizowanymi upraszcza drogę do uzyskania znaku CE, np. podczas procedury oceny zgodności nie będzie wymagana jednostka notyfikowana.