W większości przypadków podstawowym celem producenta jest zaprojektowanie wyrobu możliwie tanio i efektywnie. Jednak podczas projektowania nie można zapominać o bardzo ważnej kwestii – bezpieczeństwie użytkownika.

Każdy producent musi dokonać analizy ryzyka, która ma na celu określenie mających zastosowanie wymagań zasadniczych do danego wyrobu. Nie każda dyrektywa przewiduje udokumentowanie analizy ryzyka, jednak producent powinien stworzyć taką analizę i włączyć ją do dokumentacji technicznej.

Ocena ryzyka pozwala zidentyfikować zagrożenia związane z użytkowaniem wyrobu i na wprowadzenie środków bezpieczeństwa zmniejszających zagrożenia. Podczas przeprowadzania oceny ryzyka np. dla maszyn z pomocą przychodzi norma EN ISO 12100:2010.

You cannot copy content of this page