Jeżeli wyrób dalej nie spełnia wszystkich wymagań dyrektyw nowego podejścia, teraz należy go dostosować. Może to polegać np. na zamontowaniu osłon, przyklejeniu piktogramów lub zamontowaniu urządzeń bezpieczeństwa.