Aby można było umieścić znak CE na wyrobie, należy przygotować dokumentację techniczną, która będzie potwierdzać, że dany wyrób spełnia wszystkie wymagania dyrektyw nowego podejścia. Producent przygotowuje dokumentację techniczną samodzielnie. Podczas jej tworzenia może korzystać z firm doradczych, które pomogą mu w jej skompletowaniu.

You cannot copy content of this page