TEMAT SZKOLENIA: Wymagania rozporządzenia 2016/425 o środkach ochrony indywidulanej. Znak CE dla środków ochrony osobistej – procedury oceny zgodności, dokumentacja ŚOI, deklaracja zgodności, etykiety.


PROGRAM SZKOLENIA

Czas trwania: 9:00 – 15.30

 • Europejska koncepcja zapewnienia bezpieczeństwa
 • Środek ochrony indywidualnej – wyjaśnienie definicji
 • Wymagania zasadnicze z rozporządzenia 2016/425
 • Normy zharmonizowane z rozporządzeniem 2016/425 – wymagania szczegółowe, dobór norm, zasady wyszukiwania
 • Deklaracja zgodności
 • Etykieta – Oznaczenie CE
 • Dokumentacja techniczna środka ochrony indywidualnej, przykłady dokumentów
 • Instrukcja obsługi
 • Wymagania dla podmiotów gospodarczych – producent, upoważniony przedstawiciel, importer, dystrybutor
 • Dobór procedury oceny zgodności
 • Rola jednostek badawczych

W przypadku mniejszych grup istnieje możliwość dostosowania programu do potrzeb uczestników.

DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE?

 • Producenci, importerzy i dystrybutorzy środków ochrony indywidualnej udostępnianych na rynku UE

JAKIE UMIEJĘTNOŚCI NABĘDZIESZ?

 • szybkiego doboru aktów prawnych – dyrektyw, rozporządzeń, ustaw, norm.
 • kompletowania dokumentacji technicznej
 • samodzielnego nadania znaku CE i wystawienie deklaracji zgodności WE

CERTYFIKATY

Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

METODOLOGIA

Przed szkoleniem indywidualne ankiety na temat:

 • interesujących uczestnika zagadnień i problemów

W trakcie szkolenia:

 • wykłady
 • dyskusje na forum i w grupach
 • ćwiczenia

Po szkoleniu:

 • W razie pytań i wątpliwości kontakt z prowadzącym przez 90 dni
 • E-mail z materiałami szkoleniowymi

W trakcie szkolenia stawiamy przede wszystkim na rozwiązywanie bieżących problemów uczestników w oparciu o praktyczne i rzeczowe doświadczenie prowadzącego.

TERMIN, CENA, REALIZACJA

Data szkolenia Lokalizacja Koszty (złotych netto + 23% VAT) Wolne miejsca
20.10.2023 ul. Zbożowa 2c/14
30-002 Kraków
1000 TAK

*Szkolenie realizowane jest już od 1 osoby ** Jeżeli podany termin Państwu nie odpowiada, zapraszamy, do kontaktu mailowego w celu ustalenia konkretnej daty

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE

CERTYFIKAT SZKOLENIOWY MATERIAŁY SZKOLENIOWE OBIAD, KAWA, HERBATA, SOKI, CIASTKA KONTAKT Z TRENEREM 90 DNI PO SZKOLENIU

REZERWACJA ODBYWA SIĘ W OPARCIU O PRZESŁANY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA ADRES BIURO@CEMARK.PL

Formularz do pobrania „Formularz zgłoszeniowy”. DOCX lub PDF.

  

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH CEMARK

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu CEMARK, której właścicielem jest:

CEMARK Maciej Kulig
ul. Reja 5, 39-200 Dębica
NIP 8722270196, REGON 380803925

jest wypełnienie, podpisanie i wysłanie skanu formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@cemark.pl

Płatność za udział w szkoleniu należy uregulować na konto nr 22 1140 2004 0000 3402 7784 1624

najpóźniej 5 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT otrzymanej w dniu szkolenia.

Tytuł płatności:

Data szkolenia i nazwa firmy

Potwierdzenie szkolenia zwiera ostateczne informacje o miejscu i godzinie szkolenia. CEMARK zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn nieleżących po stronie Firmy.

RABATY

Zgłoszenie uczestnika na szkolenie do 30 dni przed terminem jego realizacji uprawnia do rabatu w wysokości 10%.

Przy zgłoszeniu 2 osób na szkolenie udzielamy 10% rabatu, przy zgłoszeniu 3 lub więcej osób udzielamy 15% rabatu.

Warunki i zasady rezygnacji

Rezygnacja z udziału w szkoleniu musi nastąpić najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. Powyższa oferta jest ofertą handlową w rozumieniu kodeksu cywilnego. Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

Podane ceny szkoleń są cenami netto. Należy do nich doliczyć 23% VAT.

INFORMACJE DODATKOWE

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkoleń zamkniętych oraz online dopasowanych do potrzeb Twojego zespołu. Zapraszamy do kontaktu.

You cannot copy content of this page