Automatyzacja procesów produkcji w pełni wpisuje się w ideę przemysłu 4.0. Chociaż chętniej wprowadzają ją duże przedsiębiorstwa, to coraz częściej interesują się tym procesem również mniejsze firmy.

Pierwsze wprowadzone urządzenia i korzyści, jakie przynoszą, stają się bodźcem do kolejnych tego typu inwestycji.

Dowiedz się, czym jest automatyzacja produkcji oraz poznaj 10 powodów, dla których warto wprowadzić ją w swojej firmie.

Automatyzacja – co to jest?

Automatyzacja – definicja mówi, że jest to proces, który polega na zastąpieniu lub ograniczeniu ludzkiej pracy maszynami i urządzeniami.

Stanowi kluczowy element czwartej rewolucji przemysłowej. Największy stopień automatyzacji charakteryzuje:

  • przemysł motoryzacyjny,
  • producentów sprzętu elektronicznego i elektrycznego,
  • przemysł hutniczy,
  • przemysł maszynowy,
  • przemysł metalowy.

automatyzacja produkcji

Co daje automatyzacja produkcji przemysłowej?

Automatyzacja w przemyśle przynosi wiele wymiernych korzyści. Redukcja kosztów, wzrost produkcji, zwiększenie bezpieczeństwa to tylko niektóre z nich.

Automatyzacja przemysłu jest więc, w dużym skrócie, jedynym sposobem na sprostanie stale rosnącym wymaganiom rynku.

Automatyzacja procesów produkcyjnych. 10 powodów, dla których warto ją wdrożyć

Automatyzacja procesów przemysłowych budzi wiele wątpliwości wśród przedsiębiorców. Większość z nich wynika z braku odpowiedniej wiedzy na temat tego procesu.

Aby je rozwiązać, przygotowaliśmy 10 powodów, dla których warto wdrożyć automatyzację produkcji we własnym przedsiębiorstwie.

1. Oszczędzasz 50 000 – 100 000 złotych brutto rocznie

Średni koszt pracy jednego operatora linii produkcyjnej to ok. 4 200 złotych brutto (źródło: wynagrodzenia.pl), czyli ponad 50 000 złotych brutto rocznie. W przypadku dwóch pracowników będzie to już ponad 100 000 złotych brutto każdego roku.

Zakładając, że dane urządzenie może zastąpić pracę jednego, a nawet dwóch ludzi, to koszt jego zakupu, w zależności od stopnia jego zaawansowania, może zwrócić się już po roku lub dwóch latach.

Po tym czasie każdy przedsiębiorca może już tylko odnotowywać oszczędności, jakie przynosi mu automatyzacja procesu produkcyjnego.

2. Robot może pracować w trudnych warunkach

Automatyzacja procesu produkcji jest szczególnie opłacalna w branżach, w których panują trudne warunki. W przeciwieństwie do ludzi maszyny i urządzenia mogą pracować przy dużym hałasie, wysokim poziomie zapylenia czy zadymienia.

Nie wymagają w takich sytuacjach szczegółowych badań lekarskich ani zapewnienia dodatkowych środków ochrony. Pozwalają więc zaoszczędzić nie tylko czas, ale również pieniądze.

3. Robot nie weźmie L4, urlopu, nie zaśpi do pracy

Każdy pracownik ma prawo do wypoczynku, podczas którego Ty jako przedsiębiorca musisz zadbać o odpowiednie zastępstwo lub po prostu liczyć się z mniejszą produkcją.

I o ile urlop zazwyczaj planuje się z dużym wyprzedzeniem, co daje czas na reakcję, tak zdarzają się również w życiu nieprzewidywalne sytuacje, jak np. choroba czy spóźnienia do pracy.

Automatyzacja produkcji pozwala uniknąć takich nieoczekiwanych wydarzeń, a jeśli takie już się zdarzają np. z powodu awarii, to można im w wielu przypadkach zaradzić zdecydowanie szybciej, niż np. szukając zastępstwa lub nowego pracownika.

4. Dołączysz do 53 proc. firm, które po automatyzacji zanotowały spadek kosztów produkcji

Jak wskazuje badanie ankietowe przeprowadzone przez Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPAG), niemal jedna czwarta przedsiębiorców, którzy decydują się na automatyzację produkcji, robi to z myślą o obniżeniu jej kosztów, a 53 proc. firm po jej wprowadzeniu potwierdza, że zmniejszyło to koszty produkcji (źródło: http://www.ipag.org.pl).

Proces automatyzacji prowadzi do zmniejszenia wydatków na wielu polach. Oto kilka z nich:

  • precyzja związana z zastosowaniem maszyn praktycznie całkowicie eliminuje ryzyko powstawania wadliwych produktów i pozwala lepiej wykorzystywać surowce w procesie produkcji;
  • produkcja za pomocą urządzeń sterowanych automatycznie może odbywać się przez całą dobę;
  • istnieje mniejsze ryzyko przestoju podczas produkcji;
  • zmniejszenie kosztów magazynowych, spowodowanych np. magazynowaniem wadliwych towarów.

5. Dołączysz do 84 proc. firm, które po wdrożeniu robotów zanotowały wzrost produkcji

W trzeciej edycji raportu “Wpływ robotyzacji polskich przedsiębiorstw” przeprowadzonego przez Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych (źródło: www.ipag.org.pl) aż 84 proc. firm wskazało na wzrost produkcji po zautomatyzowaniu procesów.

Z punktu widzenia większości przedsiębiorców jest to najważniejsza ze wszystkich wymienionych korzyści. 39 proc. ankietowanych wskazało potrzebę zwiększenia wydajności jako główny powód wdrożenia automatyzacji produkcji.

Co ważne, nikt z ankietowanych osób nie wskazał na spadek produkcji. Pozostałe 16 proc. stanowią Ci przedsiębiorcy, którzy nie zanotowali zmian w tym obszarze.

6. Optymalizujesz zużycie zasobów

Automatyzacja procesu produkcyjnego pozwala na jego dokładne monitorowanie – tego, ile trwają poszczególne etapy, ile podczas nich zużywanych jest materiałów i mediów.

Na podstawie tych danych można wprowadzać zmiany, które przy intuicyjnych pracach wykonywanych przez ludzi nie były do tej pory możliwe i zoptymalizować ilość zużywanego prądu, wody czy surowców.

Oszczędności, jakie można w ten sposób wprowadzić, chociaż przy jednym produkcie wydają się niewielkie, to w kontekście całych partii mogą być znaczne dla całego biznesu.

7. Zadbasz o powtarzalność wyrobów

Precyzja, z jaką działają urządzenia, możliwość zaprogramowania ich na kilkadziesiąt różnych programów sprawia, że powtarzalność wyrobów jest na bardzo wysokim poziomie niemożliwym do osiągnięcia za pomocą pracy ludzkich rąk.

Każda rzecz, która opuszcza linię produkcyjną, ma takie same wymiary, właściwości i detale.

8. Ograniczysz problemy kadrowe

Obecnie problemem, z którym boryka się większość przedsiębiorców, są braki kadrowe. Zbyt mała ilość specjalistów na rynku nie musi jednak stanowić bariery w prowadzeniu działalności.

Automatyzacja procesów produkcji to doskonała odpowiedź na brak pracowników. Wbrew pozorom proces ten nie stanowi zagrożenia dla człowieka poprzez likwidację miejsc pracy.

Proces automatyzacji sprawia, że pracownicy zostają oddelegowani do innych zadań i obszarów, a tym samym mają szansę na zdobycie nowych kompetencji.

Automatyzacja produkcji jest bardzo złożonym zagadnieniem i na pozór mało sprzyjająca likwidacja stanowisk, prowadzi do oszczędności, a następnie wzrostu konkurencyjności i produkcji, co ma bezpośrednie przełożenie na wzrost gospodarczy.

9. Zwiększysz bezpieczeństwo swoich pracowników

Hale produkcyjne i magazynowe nie stanowią bezpiecznego środowiska dla ludzi. W zależności od branży mogą panować w nich trudne warunki jak wysoki stopień zadymienia, zapylenia, skrajnie niskie lub wysokie temperatury.

Ponadto często pracownicy są zmuszeni poruszać się wśród ciężkich maszyn, które również stanowią zagrożenie i pracować w nieogrzewanych i nieklimatyzowanych pomieszczeniach.

Aby zapobiec wypadkom, przedsiębiorca musi zadbać o odpowiedni strój roboczy, a ten nie zawsze jest komfortowy dla pracowników. Pracownicy narażeni na pracę w trudnych warunkach są także zobowiązani do posiadania odpowiednich badań lekarskich.

Możesz jako przedsiębiorca wyeliminować te problemy za pomocą automatyzacji procesu produkcyjnego, a ludzi skierować do obsługi wprowadzonych urządzeń i maszyn, która nie wiąże się z takim ryzykiem.

10. Odpowiednio zarządzisz przestrzenią magazynową

Automatyzacja procesów produkcyjnych to również programy do zarządzania stanami magazynowymi.

Odpowiednie algorytmy pozwalają przedsiębiorcom wykorzystywać wszystkie surowce i nie doprowadzić do ich przeterminowania.

Z kolei precyzja, z jaką działają maszyny na linii produkcyjnej, eliminuje ryzyko powstawania wadliwych produktów, a tym samym ogranicza koszt ich niepotrzebnego składowania.

Monitorowanie stanów magazynowych nie doprowadza do gromadzenia zbyt dużych ilości surowców lub do sytuacji, w której ich zabraknie, co mogłoby wywołać przestój w produkcji.

Automatyzacja produkcji – niezależnie od powodu jej wdrożenia pomoże Ci CEMARK

Automatyzacja procesów produkcji jest nieunikniona w przypadku wielu przedsiębiorstw. Być może również w Twoim przypadku jest ona niezbędna, aby sprostać stale rosnącym wymaganiom rynku.

Jeśli chociaż jeden z przedstawionych przez nas powodów, skłonił Cię do automatyzacji produkcji, to kolejnym krokiem jest skorzystanie ze wsparcia profesjonalistów. CEMARK we współpracy z TECHNOMA pomoże Ci wdrożyć nowe maszyny lub dostosować te istniejące do minimalnych wymagań.

Znajdź swój powód do wprowadzenia automatyzacji procesów produkcyjnych i skonsultuj z nami jej wdrożenie.

Tagi: , , , , ,
Kategorie: Artykuły specjalistyczne.