Certyfikat CE – jak sprawdzić?

Jak sprawdzić, czy certyfikat CE jest autentyczny? Czy dostawca przekazał prawidłowe dokumenty? Co to jest certyfikat CE oraz czym jest deklaracja zgodności? Nad tymi pytaniami codziennie głowi się wiele firm związanych z importerem towarów. Jest to bardzo ważna kwestia, ponieważ odpowiednio przeprowadzona weryfikacja dokumentów pozwoli nam uniknąć nieprzyjemności na granicy. W artykule postaramy się jasno wyjaśnić, jak sprawdzić, czy certyfikaty są autentyczne.

Certyfikat CE – co to jest?

Certyfikaty CE to dokument wydany przez jednostkę badawczą na zgodność z daną dyrektywą/normą. Producenci w celu uzyskania potwierdzenia spełnienia wymagań zawartych w danych dyrektywach czy normach wysyłają swoje wyroby do laboratoriów. Po pozytywnej ocenie laboratorium wystawia certyfikat CE poświadczający spełnienie wymagań. Dla maszyn oraz urządzeń elektrycznych najczęściej są to certyfikaty na zgodność z dyrektywą 2006/42/WE, 2014/35/UE, 2014/30/UE oraz 2011/65/UE.

Certyfikat CE – jak sprawdzić autentyczność?

Na certyfikatach najczęściej mamy podany numer dokumentu oraz adres i nazwę jednostką certyfikującej. Na podstawie tych danych możemy sprawdzić, czy certyfikat CE nie został podrobiony. W przeglądarce wpisujemy adres strony internetowej jednostki badawczej, a następnie wchodzimy w zakładkę dotyczącą sprawdzenia certyfikatu. W komórce z danymi wpisujemy nasz numer certyfikatu. Po tym powinno nam wyskoczyć, czy certyfikat CE został wystawiony przez jednostkę czy nie.

Niektóre jednostki nie posiadają funkcji sprawdzenia certyfikatu CE, wtedy pozostaje nam bezpośredni kontakt mailowy lub telefoniczny.

Kolejną ważną kwestią jest sprawdzenie, czy dana jednostka certyfikująca jest akredytowana. W Chinach taka jednostka powinna być zarejestrowana przez CNAS. W celu weryfikacji należy wejść na stronę CNASu i wpisując dane jednostki certyfikującej sprawdzamy dane o firmie. Ważnym krokiem jest weryfikacja, czy dane jednostka badawcza jest uprawniona do wydawania certyfikatów na dany rodzaj wyrobów, np. urządzenia elektryczne, zabawki, środki ochrony indywidualnej, maszyny, itd.

Wyroby badane w innych państwach również powinny być zrzeszone w odpowiednich instytucjach, tak jak to jest w CNAS. Wykaz jednostek zrzeszających jednostki akredytowane są przedstawione na stronie IAFu.

Inne dokumenty związane z oznaczeniem CE

Razem z certyfikatem CE powinien być przedstawiony TEST REPORT. Zawarte są w nim wszystkie badania i zdjęcia z przeprowadzonego badania. Jest to kolejny dowód na to, że badania zostało rzeczywiście przeprowadzone i dotyczy naszego konkretnego wyrobu. Oprócz certyfikatów CE i test reportów należy wymagać od producenta deklaracji zgodności. Deklaracja zgodności jest to najważniejszy dokument wystawiany przez producenta (nie przez jednostkę certyfikującą). Importer na granicy zostanie poproszony przede wszystkim o deklarację zgodności, a nie certyfikat CE.

Do tego przy imporcie należy sprawdzić i przetłumaczyć instrukcję obsługi oraz tabliczkę znamionową (etykietę z oznaczeniem CE). Często instrukcje są bardzo „ubogie”, niespełniające odpowiednich wymagań prawnych. Przed wysyłką do Polski musimy poprosić producenta o poprawę dokumentu. Również tabliczki znamionowe ze znakiem CE muszą posiadać szereg informacji wymaganych przez dyrektywy i normy, np. pełne dane producenta oraz importera, jeżeli producent nie ma przedstawiciela na terenie UE.

Podsumowanie

Importerzy sprowadzając towary podlegające oznaczeniu CE na teren UE muszą być świadomi ryzyka, jakie niesie import wyrobów z krajów trzecich. Dostawcy często przekazują dokumenty, które nie są wystarczające do odprawy celnej, jednocześnie informując nas, że są to wszystkie wymagane dokumenty i tak od zawsze sprzedają. Dlatego warto zastosować zasadę ograniczonego zaufania. Przed zakupem poprośmy o deklarację zgodności (często nazywana deklaracja zgodności CE), certyfikaty CE, test reporty, instrukcję obsługi oraz zdjęcie etykiety. Posiadając prawidłowe dokumenty unikniemy nieprzyjemności podczas odprawy celnej oraz przy kontroli organów nadzoru rynku.

W razie problemów z weryfikacją dokumentów związanych z oznaczeniem CE zapraszamy do kontaktu.

Tagi: , , , , ,
Kategorie: Artykuły specjalistyczne.

You cannot copy content of this page