Wszystkie maszyny, urządzenia i narzędzia wchodzące w zakres dyrektywy 2009/104/WE muszą spełniać szereg wymagań związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia pracownika.
Nasi specjaliści zajmują się dostosowaniem i oceną pod kątem spełnienia wymagań minimalnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy.

Nasza oferta obejmuje:
• Audyt dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR)
• Ocena stopnia spełnienia wymagań minimalnych przez maszynę
• Doradztwo w zakresie usuwania niezgodności wykrytych podczas audytu
• Stworzenie raportu z audytu
• Pomoc w dobraniu odpowiednich środków bezpieczeństwa
• Sporządzanie rysunków technicznych

W razie pytań prosimy o kontakt.

Kategorie: Oferta.